Ledarskap som drivkraft för förnyelse: Företagsledningens betydelse för- och inverkan på branschens utveckling för hållbar samhällsbyggnad i världsklass
Forskningsprojekt , 2014 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christine Räisänen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Finansiering

Sveriges byggindustrier (BI)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-22