KIDSAM: Knowledge and information-sharing in digital collaborative projects
Research Project, 2018 – 2021

I takt med ökad digitalisering och nya sätt att arbeta i globala organisationer och leverantörskedjor ställs nya krav på hur kund och leverantör samverkar. Denna utveckling drar inte alltid jämt mellan vad teknologin erbjuder och vad organisationen behöver. Därför syftar detta projekt till att skapa en ökad förståelse för den uppkopplade industrins behov för att driva samverkansprojekt där människor fortfarande har en central roll för kunskapsbyggande och problemlösning.


Projektets mål är att belysa den industriella problembilden som idag existerar kring samverkan i två olika typer av projekt. Det första exemplet som primärt kopplar till ett scenario kring förebyggande underhåll är ett lågintensivt samarbete som sker under flera år eller så länge produktionsutrustningen används. Det andra exemplet belyser kortare och mer intensiva projekt där beslut ska tas och där spårbarhet, transparens och tydlighet i dessa beslut senare kan komma till nytta under produktens livslängd. Vi har därmed valt att kalla dessa två typer för långtidssamverkan samt korttidssamverkan.

Participants

Dag Henrik Bergsjö (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Product Development

Magnus Almgren

Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Networks and Systems (Chalmers)

Malin Hane Hagström

Chalmers, Industrial and Materials Science, Product Development

Christos Profentzas

Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Networks and Systems (Chalmers)

Anders Skoogh

Chalmers, Industrial and Materials Science, Production Systems

Mikael Viklund Tallgren

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Collaborations

Flexlink AB

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Yolean AB

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2018-03966
Funding Chalmers participation during 2018–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Production

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Project Web Page at Chalmers

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/K...

Latest update

2021-04-15