KIDSAM: Kunskap- och informationssdelning i digitala samverkansprojekt
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

I takt med ökad digitalisering och nya sätt att arbeta i globala organisationer och leverantörskedjor ställs nya krav på hur kund och leverantör samverkar. Denna utveckling drar inte alltid jämt mellan vad teknologin erbjuder och vad organisationen behöver. Därför syftar detta projekt till att skapa en ökad förståelse för den uppkopplade industrins behov för att driva samverkansprojekt där människor fortfarande har en central roll för kunskapsbyggande och problemlösning.


Projektets mål är att belysa den industriella problembilden som idag existerar kring samverkan i två olika typer av projekt. Det första exemplet som primärt kopplar till ett scenario kring förebyggande underhåll är ett lågintensivt samarbete som sker under flera år eller så länge produktionsutrustningen används. Det andra exemplet belyser kortare och mer intensiva projekt där beslut ska tas och där spårbarhet, transparens och tydlighet i dessa beslut senare kan komma till nytta under produktens livslängd. Vi har därmed valt att kalla dessa två typer för långtidssamverkan samt korttidssamverkan.

Deltagare

Dag Henrik Bergsjö (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Magnus Almgren

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Malin Hane Hagström

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Christos Profentzas

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Anders Skoogh

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Mikael Viklund Tallgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Flexlink AB

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Yolean AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-03966
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/K...

Senast uppdaterat

2021-04-15