Malin Hane Hagström

Doktorand vid Produktutveckling

Malin Hane Hagström är industridoktorand i forskargruppen Systems Engineering Design. Hennes forskning fokuserar på kunskapsöverföring mellan produktion och produktutveckling med fokus på lean-principer och ständiga förbättringar. Målet är att hitta sätt att bygga in kunskapen från produktion vad gäller förluster i maskinsanskaffningsfasen med ett speciellt fokus på professionellt underhåll.

Källa: chalmers.se
Det finns inga publikationer att visa.

Visar 1 forskningsprojekt

2018–2021

KIDSAM: Kunskap- och informationssdelning i digitala samverkansprojekt

Dag Henrik Bergsjö Produktutveckling
Christos Profentzas Nätverk och system
Anders Skoogh Produktionssystem
Magnus Almgren Nätverk och system
Malin Hane Hagström Produktutveckling
Mikael Viklund Tallgren Construction Management
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Malin Hane Hagström medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.