Data Fairy in Engineering Land: The Magic of Data Analysis as a Sociotechnical Process in Engineering Companies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

change management

data science

statistical literacy

collaborative engineering

Författare

Claudia Eckert

Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Ola Isaksson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Calandra Eckert

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

Mark Coeckelbergh

Universität Wien

Malin Hane Hagström

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Journal of Mechanical Design - Transactions of the ASME

1050-0472 (ISSN)

Vol. 142 12 121402

Ämneskategorier

Maskinteknik

Data- och informationsvetenskap

Psykologi

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Produktion

DOI

10.1115/1.4047813

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05