Spaces – glasade utrymmen för ett resurseffektivt, socialt och hälsofrämjande boende
Research Project , 2018 – 2020

Spaces är projekt med tvärvetenskaplig forskning för att undersöka och utveckla glasade utrymmen i bostadshus, som en robust lösning inför nya klimatutmaningar ur ett energiperspektiv, hälsoperspektiv och matperspektiv.

Participants

Paula Wahlgren (contact)

Docent vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Kajsa Crona

Adjungerad professor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Fredrik Domhagen

Doktorand vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Technology

Ola Nylander

Professor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering

Funding

Boverket

Funding Chalmers participation during 2018–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-04-08