Spaces – glasade utrymmen för ett resurseffektivt, socialt och hälsofrämjande boende
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Spaces är projekt med tvärvetenskaplig forskning för att undersöka och utveckla glasade utrymmen i bostadshus, som en robust lösning inför nya klimatutmaningar ur ett energiperspektiv, hälsoperspektiv och matperspektiv.

Deltagare

Paula Wahlgren (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Kajsa Crona

Adjungerad professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Fredrik Domhagen

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Ola Nylander

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Finansiering

Boverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-08