Kajsa Crona

Adjungerad professor vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kajsa Crona är adjungerad professor i boendets arkitektur. ”Boendets arkitektur – från nuet in i framtiden med erfarenheten som vägledare” var rubriken på hennes installationsföreläsning. Kajsa undervisar på både kandidat- och masterprogrammen och hon ser ett samarbete inom hela samhällsbyggnadsteknikområdet framför sig.

Kajsa ingår också i Initiativet för ett centrum kring boendets arkitektur på Chalmers Arkitektur, vars syfte är att bygga en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad.

Kajsa Crona är arkitekt, utbildad på Chalmers, hon tog examen 1998 och har undervisat hela tiden sen hon slutade skolan. Idag är hon studiochef för bostäder och inredning, på Sweco Göteborg, uppdragsansvarig för ett antal pågående bostadsprojekt samt marknadsansvarig för bostäder på Sweco Architects.

Källa: chalmers.se
Image of Kajsa Crona
Det finns inga publikationer att visa.

Visar 1 forskningsprojekt

2018–2020

Spaces – glasade utrymmen för ett resurseffektivt, socialt och hälsofrämjande boende

Paula Wahlgren Byggnadsteknologi
Ola Nylander Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Fredrik Domhagen Byggnadsteknologi
Kajsa Crona Byggnadsdesign
Boverket

Det kan finnas fler projekt där Kajsa Crona medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.