Food4GutMarKIT
Research Project , 2018 – 2019

Utvärdering av ett skräddarsytt individanpassat livsmedelskoncept för hälsosam tarmflora och validering av biomarkörer för monitorering av dess effekter. 

Participants

Rikard Landberg (contact)

Full Professor at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Funding

Formas

Funding Chalmers participation during 2018–2019

More information

Latest update

2020-03-31