Food4GutMarKIT
Forskningsprojekt, 2018 – 2019

Utvärdering av ett skräddarsytt individanpassat livsmedelskoncept för hälsosam tarmflora och validering av biomarkörer för monitorering av dess effekter. 

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2018-02193
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-31