Food4GutMarKIT
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Utvärdering av ett skräddarsytt individanpassat livsmedelskoncept för hälsosam tarmflora och validering av biomarkörer för monitorering av dess effekter. 

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-31