Trapped Rubber Processing: High Performance/ High Rate Composite Processing
Research Project , 2018 – 2019

Syfte och mål
Forskningen av en termomekanisk karaktärisering av polymera elastomerer för användning i avancerad gummibyggnad skulle vara det första steget i ett nytt område för kompositbearbetningsforskning och introduktion av en ny metod för effektivare och mer hållbar tillverkning.

Förväntade effekter och resultat
I projektet kommer vi att modellera materialet och FE-simulera formningsprocessen termomekaniskt. Vi kommer även studera volymetriska förändringen experimentellt, under olika tryck/temperatur i ett antal materialtester. Utvecklingen av en termomekaniskt motiverad materialmodell för elastomeriska polymerer är det första steget för effektiv processering av komposit.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet kommer att omfatta urval och karakterisering av ett gummi lämpligt för avancerad gummibyggnad av kompositer. Forskning i materialkaraktärisering kommer att innefatta en iterativ testning / beräkningsmodelleringsram, där utformningen av experiment matas av initialmaterialmodeller och sedan karaktäriseras och valideras eller förbättras med experimentell försöks.

Participants

Brina Blinzler (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Funding

VINNOVA

Project ID: 2018-04261
Funding Chalmers participation during 2018–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2019-05-02