Ursprungs- och arbestämning av kött - en ny snabbmetod för att upptäcka matfusk
Research Project , 2019 – 2022

Description missing.

Participants

Rikard Landberg (contact)

Full Professor at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Funding

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Funding Chalmers participation during 2019–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2020-03-31