Ursprungs- och arbestämning av kött - en ny snabbmetod för att upptäcka matfusk
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Projekt-id: 0-18-20-174
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-31