Miniatyranläggning för produktion av biogas från biomassa
Research Project , 2013 –

Vi håller på att bygga upp en miniatyranläggning för produktion av biogas (metan) från biomassa. Vi jobbar via kandidatarbeten men även med sommarjobbare.

Genom att utbilda blivande ingenjörer i ett interdisciplinärt och entrepreneuriellt arbetsätt, kan vi bidra till en omställning till ett hållbart samhäle.

Participants

Jonas Sjöblom (contact)

Associate Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Combustion and Propulsion Systems, Engines and Propulsion Systems

Martin Seemann

Associate Professor at Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Collaborations

Combustion Engine Research Center

Gothenburg, Sweden

Competence Centre for Catalysis (KCK)

Gothenburg, Sweden

Funding

Chalmers

Funding Chalmers participation during 2017–

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

More information

Latest update

2019-08-27