Miniatyranläggning för produktion av biogas från biomassa
Forskningsprojekt , 2013 –

Vi håller på att bygga upp en miniatyranläggning för produktion av biogas (metan) från biomassa. Vi jobbar via kandidatarbeten men även med sommarjobbare.

Genom att utbilda blivande ingenjörer i ett interdisciplinärt och entrepreneuriellt arbetsätt, kan vi bidra till en omställning till ett hållbart samhäle.

Deltagare

Jonas Sjöblom (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Martin Seemann

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik

Gothenburg, Sweden

Kompetenscentrum katalys

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-27