Utveckling av ett numeriskt beräkningsverktyg med en öppen källkod för att skapa en säkrare arbetsmiljö inom svensk industri avseende dammexplosioner
Research Project , 2019 – 2022

Explosioner med damm - det vill säga att det uppstår en snabb förbränning av små partiklar av exempelvis mjöl, kol eller trä i luften - är ett hot i industrier där det bildas brännbart damm, exempelvis tillverkare av pellets och livsmedel. De standarder som används i dag för skydd mot dammexplosioner med hjälp av ventilation är föråldrade. Det behövs ett särskilt verktyg som skyddar mot dammexplosion. Projektet tar fram ett sådant verktyg som bygger på matematiska beräkningar, DustExploFoam, och baseras på öppen källkod. Projektet tar också fram beräkningar för sannolika händelseförlopp vid dammexplosioner. Målet är en säkrare arbetsmiljö.

Participants

Andrei Lipatnikov (contact)

Forskningsprofessor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Combustion and Propulsion Systems, Combustions and Sprays

Collaborations

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Funding

AFA Insurance

Funding Chalmers participation during 2019–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2019-08-30