Utveckling av ett numeriskt beräkningsverktyg med en öppen källkod för att skapa en säkrare arbetsmiljö inom svensk industri avseende dammexplosioner
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Explosioner med damm - det vill säga att det uppstår en snabb förbränning av små partiklar av exempelvis mjöl, kol eller trä i luften - är ett hot i industrier där det bildas brännbart damm, exempelvis tillverkare av pellets och livsmedel. De standarder som används i dag för skydd mot dammexplosioner med hjälp av ventilation är föråldrade. Det behövs ett särskilt verktyg som skyddar mot dammexplosion. Projektet tar fram ett sådant verktyg som bygger på matematiska beräkningar, DustExploFoam, och baseras på öppen källkod. Projektet tar också fram beräkningar för sannolika händelseförlopp vid dammexplosioner. Målet är en säkrare arbetsmiljö.

Deltagare

Andrei Lipatnikov (kontakt)

Forskningsprofessor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssytem, Förbränning och sprejer

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

AFA Försäkring

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-30