Förbättrad säkerhetseffekt av kollisionsundvikande styrande system, del 2.
Research Project, 2020

Ökad förståelse för vilka steg som måste tas för att kunna göra kraftigare automatiska styringrepp är en av nycklarna till att utveckla nästa generations kollisionsundvikande system för fordon. Detta behövs för att säkerställer att Sverige, kan ta en världsledande roll inom intelligenta krockundvikande system och därmed bidra till att antalet förolyckade personer i trafiken minskar globalt.

Participants

Jonas Fredriksson (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Collaborations

Zenuity AB

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2019-05828
Funding Chalmers participation during 2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2020-04-06