Förbättrad säkerhetseffekt av kollisionsundvikande styrande system, del 2.
Research Project , 2020

Ökad förståelse för vilka steg som måste tas för att kunna göra kraftigare automatiska styringrepp är en av nycklarna till att utveckla nästa generations kollisionsundvikande system för fordon. Detta behövs för att säkerställer att Sverige, kan ta en världsledande roll inom intelligenta krockundvikande system och därmed bidra till att antalet förolyckade personer i trafiken minskar globalt.

Participants

Jonas Fredriksson (contact)

Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control, Mechatronics

Collaborations

Zenuity

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-04-06