Förbättrad säkerhetseffekt av kollisionsundvikande styrande system, del 2.
Forskningsprojekt, 2020

Ökad förståelse för vilka steg som måste tas för att kunna göra kraftigare automatiska styringrepp är en av nycklarna till att utveckla nästa generations kollisionsundvikande system för fordon. Detta behövs för att säkerställer att Sverige, kan ta en världsledande roll inom intelligenta krockundvikande system och därmed bidra till att antalet förolyckade personer i trafiken minskar globalt.

Deltagare

Jonas Fredriksson (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Zenuity AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-05828
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-06