Konsumentinformation om blåmusslor - ett hållbart livsmedel för framtiden
Research Project, 2019 – 2021

Projektet består i att göra en litteratursammanställning av blåmusslans negativa och positiva miljöpåverkan och jämföra den med andra animaliska proteinkällor samt en litteratursammanställning av musslans näringsinnehåll och dess möjliga positiva och negativa hälsoeffekter i jämförelse med andra animaliska proteinkällor. Den sistnämnda litteratursammanställningen ska kompletteras med laboratorieförsök som ska undersäka fettsyror, protein och spårämnen i musslor. 

Participants

Ingrid Undeland (contact)

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Haizhou Wu

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Collaborations

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

Svensk skaldjursodling producentorganisation

Göteborg, Sweden

Funding

Statens jordbruksverk

Project ID: 2018-3947
Funding Chalmers participation during 2019–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2022-01-10