Processutveckling av karbonatiseringsbaserad CCS med alkaliskarika material
Research Project , 2020 – 2022

Projektet syftar till utveckling av infångning av koldioxid via karbonisering av alkali-baserade material. Målet med projektet är att optimera materialens kapacitet och generera processdata som kan användas till att designa ett kostnadseffektivt CCS-system. Projektet bedöms ha betydande potential till att kunna bidra till minskade processrelaterade utsläpp samt för att nå negativa utsläpp inom bioenergisektorn, inte minst eftersom projektets resultat kommer att kunna användas inom flera branscher.

Participants

Henrik Leion (contact)

Associate Professor at Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material, Environmental Inorganic Chemistry 2

Collaborations

Cementa

Stockholm, Sweden

Höganäs

Höganäs, Sweden

Lidköpings Energi AB

Lidköping, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 50880-1
Funding Chalmers participation during 2020–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-07-09