Processutveckling av karbonatiseringsbaserad CCS med alkaliskarika material
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Projektet syftar till utveckling av infångning av koldioxid via karbonisering av alkali-baserade material. Målet med projektet är att optimera materialens kapacitet och generera processdata som kan användas till att designa ett kostnadseffektivt CCS-system. Projektet bedöms ha betydande potential till att kunna bidra till minskade processrelaterade utsläpp samt för att nå negativa utsläpp inom bioenergisektorn, inte minst eftersom projektets resultat kommer att kunna användas inom flera branscher.

Deltagare

Henrik Leion (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi 2

Samarbetspartners

Cementa

Stockholm, Sweden

Höganäs

Höganäs, Sweden

Lidköpings Energi AB

Lidköping, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-09