Henrik Leion

Docent vid Energi och material

Dr. Henrik Leion är Docent på avdelningen för Kemi och Biokemi och forskar på kemcyklisk förbränning (Chemical-looping combustion, CLC) och förgasning.

Herniks forskningen är inriktad på att ta fram och utveckla syrebärare samt öka förståelsen för bränslet och syrebärarens reaktioner i CLC och förgasning.

CLC är en teknik som syftar till att vid förbränning separera ut koldioxid. En syrebärande metalloxid cirkuleras mellan två reaktorer där den tar upp syre från luft i den ena reaktorn och avger syre till ett bränsle i den andra reaktorn. På så sätt fås ett gasflöde av ren koldioxid från bränslereaktorn.

Inom förgasning kan en syrebärare användas för att selektivt oxidera tjäror, och andra restprodukter, eller som katalysator för förgasning.

Henrik är för närvarande handledare för fem doktorander.

Källa: chalmers.se
Image of Henrik Leion

Visar 129 publikationer

2022

Spinel ferrite-contained industrial materials as oxygen carriers in chemical looping combustion

Di Zichen, Duygu Yilmaz, Arijit Biswas et al
Applied Energy. Vol. 307
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Alkali interactions with a calcium manganite oxygen carrier used in chemical looping combustion

Viktor Andersson, Amir H Soleimani Salim, Xiangrui Kong et al
Fuel Processing Technology. Vol. 227
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Modelling of gas conversion with an analytical reactor model for biomass chemical looping combustion (bio-CLC) of solid fuels

Daofeng Mei, Amir H Soleimani Salim, Anders Lyngfelt et al
Chemical Engineering Journal. Vol. 433
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Thermal Conversion of Sodium Phytate Using the Oxygen Carrier Ilmenite Interaction with Na-Phosphate and Its Effect on Reactivity

Emil O. Lidman Olsson, Victor Purnomo, Peter Glarborg et al
Energy & Fuels. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Effect of the Mass Conversion Degree of an Oxygen Carrier on Char Conversion and Its Implication for Chemical Looping Gasification

Victor Purnomo, Daofeng Mei, Amir H Soleimani Salim et al
Energy & Fuels. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Oxygen Carrier and Alkali Interaction in Chemical Looping Combustion: Case Study Using a Braunite Mn Ore and Charcoal Impregnated with K2CO3or Na2CO3

Daofeng Mei, Anders Lyngfelt, Henrik Leion et al
Energy & Fuels. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Alkali-wall interactions in a laboratory-scale reactor for chemical looping combustion studies

Viktor Andersson, Amir H. Soleimanisalim, Xiangrui Kong et al
Fuel Processing Technology. Vol. 217
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Effect of mn and cu substitution on the srfeo3 perovskite for potential thermochemical energy storage applications

Esraa Darwish, Moufida Mansouri, Duygu Yilmaz et al
Processes. Vol. 9 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Effect of the oxygen carrier ilmenite on NOX formation in chemical-looping combustion

Stefan Mayrhuber, Fredrik Normann, Duygu Yilmaz et al
Fuel Processing Technology. Vol. 222
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Release of P from Pyrolysis, Combustion, and Gasification of Biomass - A Model Compound Study

Emil O. Lidman Olsson, Peter Glarborg, Henrik Leion et al
Energy & Fuels. Vol. 35 (19), p. 15817-15830
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Utilization of promising calcium manganite oxygen carriers for potential thermochemical energy storage application

Duygu Yilmaz, Esraa Darwish, Henrik Leion
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 60 (3), p. 1250-1258
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Comparative Study: Impacts of Ca and Mg Salts on Iron Oxygen Carriers in Chemical Looping Combustion of Biomass

Duygu Yilmaz, Britt-Marie Steenari, Henrik Leion
ACS OMEGA. Vol. 6 (25), p. 16649-16660
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Vanadium recovery from steel converter slag utilised as an oxygen carrier in oxygen carrier aided combustion (OCAC)

Martin Attah, Fredrik Hildor, Duygu Yilmaz et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 293
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Study of defluidization of iron- and manganese-based oxygen carriers under highly reducing conditions in a lab-scale fluidized-bed batch reactor

Victor Purnomo, Duygu Yilmaz, Henrik Leion et al
Fuel Processing Technology. Vol. 219
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Experimental Evaluation Using Plastic Waste, Paper Waste, and Coal as Fuel in a Chemical Looping Combustion Batch Reactor

Zainab Temitope Yaqub, Bilainu Obozokhai Oboirien, Marcus Hedberg et al
Chemical Engineering and Technology. Vol. 44 (6), p. 1075-1083
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Understanding the Interaction of Potassium Salts with an Ilmenite Oxygen Carrier under Dry and Wet Conditions

Fredrik Hildor, Maria Zevenhoven, Anders Brink et al
ACS Omega. Vol. 5 (36), p. 22966-22977
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Potassium Ash Interactions with Oxygen Carriers Steel Converter Slag and Iron Mill Scale in Chemical-Looping Combustion of Biomass - Experimental Evaluation Using Model Compounds

Felicia Eliasson Störner, Fredrik Hildor, Henrik Leion et al
Energy & Fuels. Vol. 34 (2), p. 2304-2314
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Experimental and Thermodynamic Study on the Interaction of Copper Oxygen Carriers and Alkaline-Containing Salts Commonly Present in Ashes

Duygu Yilmaz, Esraa Darwish, Henrik Leion
Energy & Fuels. Vol. 34 (4), p. 4421-4432
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Using Mn-Si oxygen carriers supported with CaO or Al2O3 for converting methane and syngas in chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU)

Baoyi Wang, Patrick Moldenhauer, Henrik Leion
Fuel Processing Technology. Vol. 201
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Interaction of Iron Oxygen Carriers and Alkaline Salts Present in Biomass-Derived Ash

Duygu Yilmaz, Henrik Leion
Energy & Fuels. Vol. 34 (9), p. 11143-11153
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Investigation of the combined Mn-Si oxide system for thermochemical energy storage applications

Duygu Yilmaz, Esraa Darwish, Henrik Leion
Journal of Energy Storage. Vol. 28
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Steel converter slag as an oxygen carrier for chemical-looping gasification

Fredrik Hildor, Henrik Leion, Carl Johan Linderholm et al
Fuel Processing Technology. Vol. 210
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Interaction of oxygen carriers with common biomass ash components

Ivana Stanicic, Malin Hanning, Robin Deniz et al
Fuel Processing Technology. Vol. 200
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Thermochemical energy storage performance of copper oxides: Effect of support materials

Duygu Yilmaz, Esraa Darwish, Henrik Leion
Journal of Energy Storage. Vol. 32
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Experimental and Thermodynamic Study on the Interaction of Copper Oxygen Carriers and Oxide Compounds Commonly Present in Ashes

Esraa Darwish, Duygu Yilmaz, Henrik Leion
Energy & Fuels. Vol. 33 (3), p. 2502-2515
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Combined manganese oxides as oxygen carriers for biomass combustion — Ash interactions

Ivana Stanicic, Viktor Andersson, Malin Hanning et al
Chemical Engineering Research and Design. Vol. 149, p. 104-120
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

The Effect of Iron- and Manganese-Based Oxygen Carriers as Bed Materials in Oxygen Carrier Aided Combustion

Carl Kajnäs, Marcus Hedberg, Henrik Leion
Energy Technology. Vol. 7 (7)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Oxidation of ammonia by iron, manganese and nickel oxides – Implications on NOx formation in chemical-looping combustion

Fredrik Normann, Andrea Oliver Wismer, Christoph R. Müller et al
Fuel. Vol. 240, p. 57-63
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Influence of heat treatment on manganese ores as oxygen carriers

Tobias Mattisson, Sebastian Sundqvist, Patrick Moldenhauer et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 87, p. 238-245
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Steel converter slag as an oxygen carrier in a 12 MWth CFB boiler – Ash interaction and material evolution

Fredrik Hildor, Tobias Mattisson, Henrik Leion et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 88, p. 321-331
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Oxygen release from manganese ores relevant for chemical looping with oxygen uncoupling conditions

Sebastian Sundqvist, Tobias Mattisson, Henrik Leion et al
Fuel. Vol. 232, p. 693-703
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Experimental method and setup for laboratory fluidized bed reactor testing

Henrik Leion, Volkmar Frick, Fredrik Hildor
Energies. Vol. 11 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Stabilizing Particles of Manganese-Iron Oxide with Additives for Thermochemical Energy Storage

N. C. Preisner, T. Block, M. Linder et al
Energy Technology. Vol. 6 (11), p. 2154-2165
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Chemical Looping Tar reforming with Fe,Sr-doped La2Zr2O7 pyrochlore supported on ZrO2

Martin Keller, David Philip Anderson, Henrik Leion et al
Applied Catalysis A: General. Vol. 550, p. 105-112
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Chemical-looping technologies using circulating fluidized bed systems: Status of development

Tobias Mattisson, Martin Keller, Carl Johan Linderholm et al
Fuel Processing Technology. Vol. 172, p. 1-12
Reviewartikel
2017

Chemical-Looping Technologies using Circulating Fluidized Bed Systems: Status of Development

Tobias Mattisson, Martin Keller, Carl Johan Linderholm et al
12th International Conference on Fluidized Bed Technology, CFB 2017, p. 11-22
Paper i proceeding
2017

Oxygen-Carrier-Aided Combustion in a Bench-Scale Fluidized Bed

Peining Wang, Henrik Leion, H. R. Yang
Energy & Fuels. Vol. 31 (6), p. 6463-6471
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Manganese ores as oxygen carriers for chemical-looping combustion (CLC) and chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU)

Sebastian Sundqvist, Nazli Khalilian, Henrik Leion et al
Journal of Environmental Chemical Engineering. Vol. 5 (3), p. 2552-2563
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Performance of Industrial Residues as Low Cost Oxygen Carriers

Lei Xu, Georg Schwebel, Pavleta Knutsson et al
Energy Procedia. Vol. 114, p. 361-370
Paper i proceeding
2017

Experimental evaluation of interactions between K, Ca, and P and Mn/Si-based oxygen carriers

Henrik Leion, Pavleta Knutsson, Britt-Marie Steenari
European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Vol. 2017 (25thEUBCE), p. 660-665
Paper i proceeding
2016

Oxidation of ammonia over a copper oxide-containing solid oxygen carrier with oxygen uncoupling capability

Fredrik Normann, M. Cheng, Dongmei Zhao et al
Combustion and Flame. Vol. 165, p. 445-452
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

The faith of fuel bound nitrogen in a solid fuel chemical looping combustion process over oxygen carriers of ilmenite and Fe2O3 supported on Mg-ZrO2

Dongmei Zhao, Martin Östergren, Fredrik Normann et al
Proceedings of the 41st International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems
Övrigt konferensbidrag
2016

Enhancing properties of iron and manganese ores as oxygen carriers for chemical looping processes by dry impregnation

S.K. Haider, Golnar Azimi, L. Duan et al
Applied Energy. Vol. 163, p. 41-50
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

In situ neutron powder diffraction study of the reaction M2O3 <-> M3O4 <-> MO, M = (Fe0.2Mn0.8): implications for chemical looping with oxygen uncoupling

Stefan Norberg, Golnar Azimi, S. Hull et al
CrystEngComm. Vol. 18 (29), p. 5537-5546
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Investigation of Cu-Fe and Mn-Ni oxides as oxygen carriers for chemical-looping combustion

Volkmar Frick, Magnus Rydén, Henrik Leion
Fuel Processing Technology. Vol. 150, p. 30-40
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Use of CuO/MgAl2O4 and La0.8Sr0.2FeO3/gamma-Al2O3 in Chemical Looping Reforming System for Tar Removal from Gasification

Martin Keller, Henrik Leion, Tobias Mattisson
AICHE Journal. Vol. 62 (1), p. 38-45
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Cu-impregnated alumina/silica bed materials for Chemical Looping Reforming of biomass gasification gas

Martin Keller, J. Fung, Henrik Leion et al
Fuel. Vol. 180, p. 448-456
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Effect of Production Parameters on the Spray-Dried Calcium Manganite Oxygen Carriers for Chemical-Looping Combustion

Dazheng Jing, Frans Snijkers, Peter Hallberg et al
Energy & Fuels. Vol. 30 (4), p. 3257-3268
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Chemical looping tar reforming using La/Sr/Fe-containing mixed oxides supported on ZrO2

Martin Keller, Henrik Leion, Tobias Mattisson
Applied Catalysis B: Environmental. Vol. 183, p. 298-307
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Determining CLOU Reaction Kinetics for Combined Oxygen Carriers - Discussing the Experimental Methods

Henrik Leion, Xiang Zhan, Volkmar Frick
Energy Technology. Vol. 4 (10), p. 1247-1253
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Oxidation of Ammonia by Ilmenite under Conditions Relevant to Chemical-Looping Combustion

M. Cheng, Fredrik Normann, Dongmei Zhao et al
Energy & Fuels. Vol. 29 (12), p. 8126-8134
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Screening of Combined Mn-Fe-Si Oxygen Carriers for Chemical Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Mehdi Arjmand, Volkmar Frick, Magnus Rydén et al
Energy & Fuels. Vol. 29 (3), p. 1868-1880
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Comprehensive study of Mn–Fe–Al oxygen-carriers for chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU)

Golnar Azimi, Tobias Mattisson, Henrik Leion et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 34, p. 12-24
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Screening of supported and unsupported Mn-Si oxygen carriers for CLOU (chemical-looping with oxygen uncoupling)

Volkmar Frick, Magnus Rydén, Henrik Leion et al
Energy. Vol. 93, p. 544-554
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Standard Enthalpy of Formation of CuAl2O4 Revisited

Mehdi Arjmand, Christopher Knee, Henrik Leion et al
Chemical Engineering Communications. Vol. 202 (5), p. 694-697
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Investigation of Different Manganese Ores as Oxygen Carriers in Chemical-Looping Combustion (CLC) for Solid Fuels

Mehdi Arjmand, Henrik Leion, Tobias Mattisson et al
Applied Energy. Vol. 113, p. 1883-1894
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Investigation of manganese-iron oxide materials based on manganese ores as oxygen carrier in chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU)

Nasim Mohammad Pour, Golnar Azimi, Henrik Leion et al
Energy Technology. Vol. 2 (5), p. 469-479
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Apparent kinetics derived from fluidized bed experiments for Norwegian ilmenite as oxygen carrier

Georg Schwebel, Sebastian Sundqvist, W. Krumm et al
Journal of Environmental Chemical Engineering. Vol. 2 (2), p. 1131-1141
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Examination of oxygen uncoupling behaviour and reactivity towards methane for manganese silicate oxygen carriers in chemical-looping combustion

Dazheng Jing, Mehdi Arjmand, Tobias Mattisson et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 29, p. 70-81
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Cu-Modified Manganese Ore as an Oxygen Carrier for Chemical Looping Combustion

L. H. Xu, Rikard Edland, Z. S. Li et al
Energy & Fuels. Vol. 28 (11), p. 7085-7092
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Screening of different manganese ores for chemical-looping combustion (CLC) and chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU)

Sebastian Sundqvist, Mehdi Arjmand, Tobias Mattisson et al
11th International Conference on Fluidized Bed Technology, CFB 2014; Beijing; China; 14 May 2014 through 17 May 2014, p. 893-898
Paper i proceeding
2014

CaZrO3 and SrZrO3-based CuO Oxygen Carriers for Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Mehdi Arjmand, Abdul-Majeed Azad, Henrik Leion et al
Energy Procedia. Vol. 51, p. 75-84
Paper i proceeding
2014

Use of natural ores and waste materials as oxygen carriers for chemical-looping combustion

Pavleta Knutsson, Georg Schwebel, Mehdi Arjmand et al
14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2014, Albena, Bulgaria, 17-26 June 2014. Vol. 1 (4), p. 597-604
Paper i proceeding
2014

CuO-Based Oxygen-Carrier Particles for Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling - Experiments in Batch Reactor and in Continuous Operation

Magnus Rydén, Dazheng Jing, Malin Hanning et al
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 53 (15), p. 6255-6267
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Production and examination of oxygen-carrier materials based on manganese ores and Ca(OH)2 in chemical looping with oxygen uncoupling

Nasim Mohammad Pour, Golnar Azimi, Henrik Leion et al
AICHE Journal. Vol. 60 (2), p. 645-656
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Sulfur Tolerance of CaxMn1–yMyO3−δ (M = Mg, Ti) Perovskite-Type Oxygen Carriers in Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Mehdi Arjmand, Roeland F. Kooiman, Magnus Rydén et al
Energy & Fuels. Vol. 28 (2), p. 1312-1324
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Interaction of mineral matter of coal with oxygen carriers in chemical-looping combustion (CLC)

Martin Keller, Mehdi Arjmand, Henrik Leion et al
Chemical Engineering Research and Design. Vol. 92 (9), p. 1753-1770
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Combined oxides as oxygen-carrier material for chemical-looping with oxygen uncoupling

Magnus Rydén, Henrik Leion, Tobias Mattisson et al
Applied Energy. Vol. 113, p. 1924-1932
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Sulfur Tolerance and Rate of Oxygen Release of Combined Mn-Si Oxygen Carriers in Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Mehdi Arjmand, Magnus Rydén, Henrik Leion et al
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 53 (50), p. 19488-19497
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Investigation of Natural and Synthetic Bed Materials for Their Utilization in Chemical Looping Reforming for Tar Elimination in Biomass-Derived Gasification Gas

Martin Keller, Henrik Leion, Tobias Mattisson et al
Energy & Fuels. Vol. 28 (6), p. 3833-3840
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Evaluation of spray dried oxygen carriers based on manganese ore and Ca(OH)2 for chemical-looping with oxygen uncoupling

Sebastian Sundqvist, Tobias Mattisson, Henrik Leion et al
Environmental Division 2013 - Core Programming Area at the 2013 AIChE Annual Meeting: Global Challenges for Engineering a Sustainable Future; San Francisco; United States; 3 November 2013 through 8 November 2013, p. 440-441
Paper i proceeding
2014

Effect of bed materials mixing on the observed bed sintering

Pavleta Knutsson, Georg Schwebel, Britt-Marie Steenari et al
11th International Conference on Fluidized Bed Technology, CFB 2014; Beijing; China; 14 May 2014 through 17 May 2014, p. 655-660
Paper i proceeding
2014

Mn–Fe Oxides with Support of MgAl2O4, CeO2, ZrO2 and Y2O3–ZrO2 for Chemical-Looping Combustion and Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling

Golnar Azimi, Henrik Leion, Tobias Mattisson et al
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 53 (25), p. 10358-10365
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

ZrO2-Supported CuO Oxygen Carriers for Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Mehdi Arjmand, Henrik Leion, Tobias Mattisson et al
Energy Procedia. Vol. 37, p. 550-559
Paper i proceeding
2013

On the high-gasification rate of Brazilian manganese ore in chemical-looping combustion (CLC) for solid fuels

Peter Frohn, Mehdi Arjmand, Golnar Azimi et al
AICHE Journal. Vol. 59 (11), p. 4346-4354
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

CaxLa1−xMn1−yMyO3−δ (M = Mg, Ti, Fe or Cu) as Oxygen Carriers for Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Mehdi Arjmand, Ali Hedayati, Abdul-Majeed Azad et al
Energy & Fuels. Vol. 27 (8), p. 4097-4107
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Iron-manganese oxide supported on MgAl2O4 and ZrO2 as oxygen carrier for Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling

Golnar Azimi, Dazheng Jing, Henrik Leion et al
The 38th International Technical Conference on Clean Coal and fuel Systems, Clearwater Florida, USA, 2nd-6th June 2013
Övrigt konferensbidrag
2013

Examining the Cu-Mn-O Spinel System as an Oxygen Carrier in Chemical Looping Combustion

Abdul-Majeed Azad, Ali Hedayati, Magnus Rydén et al
Energy Technology. Vol. 1 (1), p. 59-69
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

CaMn0.875Ti0.125O3-δ as oxygen carrier in Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU) - solid fuel testing and sulphur interaction

Sebastian Sundqvist, Henrik Leion, Magnus Rydén et al
Energy Technology. Vol. 1 (5-6), p. 338-344
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Mechanisms of Solid Fuel Conversion by Chemical-Looping Combustion (CLC) using Manganese Ore: Catalytic Gasification by Potassium Compounds

Martin Keller, Henrik Leion, Tobias Mattisson
Energy Technology. Vol. 1 (4), p. 273-282
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Cu/Mn oxides as oxygen carrier in chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU)

Nasim Mohammad Pour, Henrik Leion, Magnus Rydén et al
38th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems
Övrigt konferensbidrag
2013

(MnzFe1—z)yOx combined oxides as oxygen carrier for chemical-looping with oxygen uncoupling

Golnar Azimi, Magnus Rydén, Henrik Leion et al
AICHE Journal. Vol. 59 (2), p. 582-588
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Examination of Perovskite Structure CaMnO 3-δ with MgO Addition as Oxygen Carrier for Chemical Looping with Oxygen Uncoupling Using Methane and Syngas

Dazheng Jing, Tobias Mattisson, Henrik Leion et al
International Journal of Chemical Engineering. Vol. 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Investigation of Combined Supports for Cu-based Oxygen Carriers for Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Inaki Adanez-Rubio, Mehdi Arjmand, Henrik Leion et al
Energy & Fuels. Vol. 27 (7), p. 3918-3927
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Low-cost oxygen carrier materials for chemical-looping combustion of biomass

Georg Schwebel, Eugenia Perez Vico, Pavleta Knutsson et al
Environmental Division 2013 - Core Programming Area at the 2013 AIChE Annual Meeting: Global Challenges for Engineering a Sustainable Future; San Francisco; United States; 3 November 2013 through 8 November 2013, p. 406-
Paper i proceeding
2013

Combined Cu/Mn Oxides as an Oxygen Carrier in Chemical Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Nasim Mohammad Pour, Henrik Leion, Magnus Rydén et al
Energy & Fuels. Vol. 27 (10), p. 6031-6039
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Investigation of Different Mn–Fe Oxides as Oxygen Carrier for Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Golnar Azimi, Henrik Leion, Magnus Rydén et al
Energy & Fuels. Vol. 27 (1), p. 367-377
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

The Effect of Bituminous and Lignite Ash on the Performance of Ilmenite as Oxygen Carrier in Chemical‐Looping Combustion

Muhammad Mufti Azis, Henrik Leion, Erik Jerndal et al
Chemical Engineering and Technology. Vol. 36 (9), p. 1460-1468
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Using CaxLa1-xMn1-yM'yO 3-δ as oxygen carriers for chemical-looping combustion

Tobias Mattisson, A. Hedayati, Abdul-Majeed Azad et al
Conference Proceedings. 2012 AIChE Annual Meeting, AIChE 2012, Pittsburgh, 28 October - 2 November 2012
Paper i proceeding
2012

Comparison of natural ilmenites as oxygen carriers in chemical-looping combustion and influence of water gas shift reaction on gas composition

Georg Schwebel, Henrik Leion, W. Krumm
Chemical Engineering Research and Design. Vol. 90 (9), p. 1351-1360
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Solid fuel conversion of iron manganese oxide as oxygen carrier for chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU)

Golnar Azimi, Henrik Leion, Magnus Rydén et al
2nd International Conference on Chemical Looping, 26-28 September 2012, Darmstadt
Övrigt konferensbidrag
2012

Evaluation of Novel Ceria-Supported Metal Oxides As Oxygen Carriers for Chemical-Looping Combustion

Ali Hedayati, Abdul-Majeed Azad, Magnus Rydén et al
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 51 (39), p. 12796-12806
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Use of manganese ore in chemical-looping combustion (CLC) – Effect on steam gasification

Mehdi Arjmand, Henrik Leion, Anders Lyngfelt et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 8, p. 56-60
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Rate Analysis of Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU) for Solid Fuels

A. H. Sahir, H. Y. Sohn, Henrik Leion et al
Energy & Fuels. Vol. 26 (7), p. 4395-4404
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Oxygen carriers for chemical-looping combustion of solid fuels

Tobias Mattisson, Anders Lyngfelt, Henrik Leion et al
Conference Proceedings. 2012 AIChE Annual Meeting, AIChE 2012, Pittsburgh, 28 October - 2 November 2012
Paper i proceeding
2012

Oxygen Release and Oxidation Rates of MgAl2O4-Supported CuO Oxygen Carrier for Chemical-Looping Combustion with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Mehdi Arjmand, Martin Keller, Henrik Leion et al
Energy & Fuels. Vol. 26 (11), p. 6528-6539
Paper i proceeding
2012

Experimental evaluation and modeling of steam gasification and hydrogen inhibition in Chemical-Looping Combustion with solid fuel

Golnar Azimi, Martin Keller, Amin Mehdipoor et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 11, p. 1-10
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Evaluation of CuAl2O4 as an Oxygen Carrier in Chemical-Looping Combustion

Mehdi Arjmand, Abdul-Majeed Azad, Henrik Leion et al
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 51 (43), p. 13924-13934
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Combined oxides as oxygen carrier material for chemical-looping combustion with oxygen uncoupling

Magnus Rydén, Henrik Leion, Tobias Mattisson et al
2nd International Conference on Chemical Looping, Darmstadt, Germany, September 2012.
Övrigt konferensbidrag
2012

Evaluation of different manganese ores in chemical-looping combustion (CLC) for solid fuels

Mehdi Arjmand, Henrik Leion, Tobias Mattisson et al
International Conference on Chemical Looping 2012 – A Concept for Efficient and Clean Use of Fossil Resources, 26th to 28th of September. Vol. Darmstadt, Germany.
Paper i proceeding
2011

A method for determination of reaction enthalpy of oxygen carriers for chemical looping combustion - Application to ilmenite

Peter Hallberg, Henrik Leion, Anders Lyngfelt
Thermochimica Acta. Vol. 524 (1-2), p. 62-67
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Kinetic description derived from fluidized bed experiments for ilmenite as oxygen carrier in chemical-looping combustion

Georg Schwebel, Peter Hallberg, Wolfgang Krumm et al
Proceedings of the 36th International Technical Conference on Clean Coal and Fuel Systems
Övrigt konferensbidrag
2011

Chemical Looping Combustion of Solid Fuels in a Laboratory Fluidized-bed Reactor

Henrik Leion, Tobias Mattisson, Anders Lyngfelt
Oil and Gas Science and Technology. Vol. 66 (2), p. 201-208
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Investigation on ceria- and doped ceria-supported oxygen carriers for CLC applications

Henrik Leion, Ali Hedayati, Abdul-Majeed Azad et al
Technical Workshop at the 3rd Meeting of the IEA-GHG Network on High Temperature Solids Looping Cycles
Övrigt konferensbidrag
2011

Coupled CLC and CLOU behaviour for Solid Fuels Conversion

Henrik Leion, Tobias Mattisson, Anders Lyngfelt
Proceedings of the 36th International Technical Conference on Clean Coal and Fuel Systems
Övrigt konferensbidrag
2011

Prospects of Al2O3 and MgAl2O4-Supported CuO Oxygen Carriers in Chemical-Looping Combustion (CLC) and Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Mehdi Arjmand, Abdul-Majeed Azad, Henrik Leion et al
Energy & Fuels. Vol. 25 (11), p. 5493-5502
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Chemical-looping with oxygen uncoupling using combined Mn-Fe oxides, testing in batch fluidized bed

Golnar Azimi, Henrik Leion, Tobias Mattisson et al
Energy Procedia. 10th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies; Amsterdam; 19-23 September 2010. Vol. 4, p. 370-377
Paper i proceeding
2011

Using Low-Cost Iron-Based Materials as Oxygen Carriers for Chemical Looping Combustion

Erik Jerndal, Henrik Leion, Louise Lundberg et al
Oil and Gas Science and Technology. Vol. 66 (2), p. 235-248
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Gasification inhibition in chemical-looping combustion with solid fuels

Martin Keller, Henrik Leion, Tobias Mattisson et al
Combustion and Flame. Vol. 158 (3), p. 393-400
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Influence of Lime Addition to Ilmenite in Chemical-Looping Combustion (CLC) with Solid Fuels

G. Teyssie, Henrik Leion, Georg Schwebel et al
Energy & Fuels. Vol. 25 (8), p. 3843-3853
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Assessment of the Scale-Up and Operational Design of the Fuel Reactor in Chemical Looping Combustion

Gerhard Schöny, David Pallarès, Henrik Leion et al
Proceedings of the 36th International Technical Conference on Clean Coal and Fuel Systems
Övrigt konferensbidrag
2010

On evaluation of synthetic and natural ilmenite using syngas as fuel in chemical-looping combustion (CLC)

Muhammad Mufti Azis, Erik Jerndal, Henrik Leion et al
Chemical Engineering Research and Design. Vol. 88 (11A), p. 1505-1514
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Effect of fuel particle size on reaction rate in chemical looping combustion

M. Iggland, Henrik Leion, Tobias Mattisson et al
Chemical Engineering Science. Vol. 65 (22), p. 5841-5851
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Chemical-Looping Combustion of solid fuels in a laboratory fluidized-bed reactor

Henrik Leion, Tobias Mattisson, Anders Lyngfelt
1st International Conference on Chemical Looping
Paper i proceeding
2009

Use of ores and industrial products as oxygen carriers in chemical-looping combustion

Henrik Leion, Tobias Mattisson, Anders Lyngfelt
Energy & Fuels. Vol. 23 (4), p. 2307-2315
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Effects of steam and CO2 in the fluidizing gas when using bituminous coal in chemical-looping combustion

Henrik Leion, Anders Lyngfelt, Tobias Mattisson
Proceedings of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion (1), p. 608-611
Paper i proceeding
2009

Use of CaMn0.875Ti0.125O3 as oxygen carrier in chemical-looping with oxygen uncoupling

Henrik Leion, Y. Larring, E. Bakken et al
Energy & Fuels. Vol. 23 (10), p. 5276-5283
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Chemical-looping with oxygen uncoupling using CuO/ZrO2 with petroleum coke

Tobias Mattisson, Henrik Leion, Anders Lyngfelt
Fuel. Vol. 88 (4), p. 683-690
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Solid fuels in chemical-looping combustion using oxide scale and unprocessed iron ore as oxygen carriers

Henrik Leion, Erik Jerndal, Britt-Marie Steenari et al
Fuel. Vol. 88 (10), p. 1945-1954
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Chemical-looping with oxygen uncoupling for combustion of solid fuels

Tobias Mattisson, Anders Lyngfelt, Henrik Leion
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 3 (1), p. 11-19
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Solid fuels in chemical-looping combustion using a NiO-based oxygen carrier

Henrik Leion, Anders Lyngfelt, Tobias Mattisson
Chemical Engineering Research and Design. Vol. 87 (11), p. 1543-1550
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

The use of ilmenite as an oxygen carrier in chemical-looping combustion

Henrik Leion, Anders Lyngfelt, Marcus Johansson et al
Chemical Engineering Research and Design. Vol. 86, p. 1017-1026
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

CO2 capture from direct combustion of solid fuels with Chemical-Looping Combustion

Henrik Leion, Tobias Mattisson, Anders Lyngfelt
The proceedings of the 33rd International Technical Conference on Coal Utilization & Fuel Systems
Övrigt konferensbidrag
2008

Using chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU) for combustion six different of solid fuels

Henrik Leion, Tobias Mattisson, Anders Lyngfelt
Energy Procedia. Vol. 1 (1), p. 447-453
Artikel i övrig tidskrift
2008

Combustion of a German lignite using chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU)

Henrik Leion, Tobias Mattisson, Anders Lyngfelt
The Proceedings of 33rd International Technical Conference on Coal Utilization & Fuel Systems
Övrigt konferensbidrag
2007

Chemical-Looping Combustion with Solid Fuels

Henrik Leion
Licentiatavhandling
2007

Solid fuels in chemical-looping combustion

Henrik Leion, Tobias Mattisson, Anders Lyngfelt
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 2, p. 180-193
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

The use of petroleum coke as fuel in chemical-looping combustion

Henrik Leion, Tobias Mattisson, Anders Lyngfelt
Fuel. Vol. 86 (12-13), p. 1947-1958
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 15 forskningsprojekt

2021–2023

Utveckling av billiga zeoliter för kostnadseffektiv koldioxidavskiljning

Henrik Leion Oorganisk miljökemi 2
Energimyndigheten

2020–2022

Processutveckling av karbonatiseringsbaserad CCS med alkaliskarika material

Henrik Leion Oorganisk miljökemi 2
Energimyndigheten

2020–2020

Effekter av Hydrometallurgiska och Pyrometallurgiska processparametrar för lakning

Henrik Leion Oorganisk miljökemi 2
Magnus Bergvalls Stiftelse

2020–2020

Mikrovågsassistera lakning av LD-slagg för att återhämta vanadin

Henrik Leion Oorganisk miljökemi 2
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

2020–

Carbon capture and storage (CCS), part 2

Tobias Mattisson Energiteknik
Henrik Leion Oorganisk miljökemi 2
Anders Lyngfelt Energiteknik
Magnus Rydén Energiteknik
Carl Johan Linderholm Energiteknik
Chalmers

2019–2020

Kalium och natrium i bio-CLC

Henrik Leion Oorganisk miljökemi 2
Energimyndigheten

2019–2020

Koldioxidavskiljning med alkaliska restprodukter från industriella processer i Sverige

Henrik Leion Oorganisk miljökemi 2
Energimyndigheten

2019–

Carbon capture and storage (CCS)

Tobias Mattisson Energiteknik
Carl Johan Linderholm Energiteknik
Henrik Leion Oorganisk miljökemi 2
Anders Lyngfelt Energiteknik
Duygu Yilmaz Oorganisk miljökemi 2
Chalmers

2017–2019

Oxygen carriers as thermochemical storage materials

Henrik Leion Oorganisk miljökemi 1
ÅForsk

2017–2019

Användning av restprodukter från gjuterier som bäddmaterial vid avfallsförbränning

Henrik Leion Oorganisk miljökemi 1
Energimyndigheten

2017–2019

Användning av restprodukter från gjuterier som bäddmaterial vid avfallsförbränning

Henrik Leion Oorganisk miljökemi 1
Energimyndigheten

2015–2017

Ångreformering integrerad med CLC

Henrik Leion Energi och miljö
Energimyndigheten

2015–2018

Omvandling av biobränsle med metaloxider

Henrik Leion Oorganisk miljökemi 1
Formas

2012–2015

Koldioxidinfångning från biobränslen med CLC

Henrik Leion Oorganisk miljökemi 1
Pavleta Knutsson Oorganisk miljökemi
Britt-Marie Steenari Kärnkemi
Teodora Retegan Vollmer Kärnkemi
Energimyndigheten
Göteborg Energi, Forskningsstiftelsen

Det kan finnas fler projekt där Henrik Leion medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.