Ångreformering integrerad med CLC
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Projektet har som mål att utveckla stabila syrebärare för förbränning av restgaser från PSA (pressure-swing adsorption) vilket skulle göra det möjligt att integrera CLC koldioxidinfångningstekniken (chemical-looping combustion) med ångreformering. Detta skulle ge vätgasproduktion från naturgas, potentiellt utan utsläpp av NOx, med inbyggd koldioxidinfångning och med mindre termiskt slitage på reformeringstuberna. Den föreslagna processen kan, i ett senare skede, utvecklas och anpassas till biobränslen.

Deltagare

Henrik Leion (kontakt)

Docent vid Energi och miljö

Samarbetspartners

Preem AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-13