Novel combustion principle with inherent capture of CO2 using combined manganese oxides that release oxygen (NOCO2)
Forskningsprojekt , 2012 – 2017

Kemcyklisk förbränning (KCF) är en ny förbränningsprincip som kan avskilja växthusgasen koldioxid. Tekniken använder en syrebärare i form av metalloxid som överför syre från förbränningslut till bränsle. Syftet med tekniken är att fånga in koldioxid för att undvika effekter på klimatet. Chalmers har arbetat med KCF sedan 1998 och var först med att framgångsrikt demonstrera processen med gasformiga bränslen i en 10 kW anläggning 2003. Vidare var Chalmers också först med att demonstrera processen med fasta bränslen (2006) och med flytande bränsle (2011). Chalmers har mer än 2500 h drifterfarenhet av processen i fyra anläggningar, den största en anläggning för fasta bränslen på 100 kW. Detta innefattar användning av syrebärare baserade på nickel-, järn- och manganoxider liksom naturliga mineral. Chalmers har undersökt mer än 300 olika syrebärare på lab.

Deltagare

Anders Lyngfelt (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

David Pallarès

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/FP7/291235
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/k...

Senast uppdaterat

2020-09-02