Ny teknik för infångning av koldioxid vid förbränning av fasta bränslen – undersökning av koksförgasning i närvaro av manganoxid och Mn-Fe-oxid som avger syre
Forskningsprojekt , 2012 – 2016

Projektets övergripande mål är att undersöka möjligheter att effektivisera bränsleomvandlingen vid kemeyldisk förbränning för fasta bränslen. Mer specifikt ska projektet: hitta föklaringen till varför förgasning av koks kan gå upp till tio gånger fortare i närvaro av en nyupptäckt syrebärare, samt öka kunskapen om en annan nyupptäckt syrebärare med en specifik sammansättning av mangan och järn, som dels är billig och dels avger stor mängd syre.

Deltagare

Anders Lyngfelt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Henrik Leion

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Mer information

Skapat

2015-03-13