Ny teknik för infångning av koldioxid vid förbränning av fasta bränslen – undersökning av koksförgasning i närvaro av manganoxid och Mn-Fe-oxid som avger syre
Research Project , 2012 – 2016

Projektets övergripande mål är att undersöka möjligheter att effektivisera bränsleomvandlingen vid kemeyldisk förbränning för fasta bränslen. Mer specifikt ska projektet: hitta föklaringen till varför förgasning av koks kan gå upp till tio gånger fortare i närvaro av en nyupptäckt syrebärare, samt öka kunskapen om en annan nyupptäckt syrebärare med en specifik sammansättning av mangan och järn, som dels är billig och dels avger stor mängd syre.

Participants

Anders Lyngfelt (contact)

Full Professor at Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Henrik Leion

Associate Professor at Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material, Environmental Inorganic Chemistry

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2012–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Energy

Areas of Advance

More information

Created

2015-03-13