Mikrovågsassistera lakning av LD-slagg för att återhämta vanadin
Forskningsprojekt , 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrik Leion (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Finansiering

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Projekt-id: FO2019-0080
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-09