OxyCar-FBC, Syrebärare i fluidiserad bäddförbränning med biomassa
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Mineraler och avfallsmaterial rika på vissa övergångsmetalloxider (särskilt Fe och Mn) kan reduceras av brännbara gaser och återoxideras av luft under vissa betingelser. Syftet med OxyCar-FBC-projektet är att undersöka sådana material som syrebärare i framtida teknik för förbränning av biomassa i fluidiserad bädd. Tre tillämpningar skall studeras: i) Syrebärarförbättrad förbränning (OCAC), ii) Kemcyklisk förbränning med CO2-infångning (CLC - negativ CO2) och iii) Kemcyklisk förbränning utan CO2-infångning (CLC – utan infångning). Projektet har en starkt experimentell inriktning och innefattar även försök i kommersiella biobränsleeldade pannor.

Deltagare

Anders Lyngfelt (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Bertsch Energy GmbH and Co KG

Austria

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Technische Universität Wien

Wien, Austria

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 43936-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24