OxyCar-FBC, Syrebärare i fluidiserad bäddförbränning med biomassa
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Mineraler och avfallsmaterial rika på vissa övergångsmetalloxider (särskilt Fe och Mn) kan reduceras av brännbara gaser och återoxideras av luft under vissa betingelser. Syftet med OxyCar-FBC-projektet är att undersöka sådana material som syrebärare i framtida teknik för förbränning av biomassa i fluidiserad bädd. Tre tillämpningar skall studeras: i) Syrebärarförbättrad förbränning (OCAC), ii) Kemcyklisk förbränning med CO2-infångning (CLC - negativ CO2) och iii) Kemcyklisk förbränning utan CO2-infångning (CLC – utan infångning). Projektet har en starkt experimentell inriktning och innefattar även försök i kommersiella biobränsleeldade pannor.

Deltagare

Anders Lyngfelt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Bertsch Energy GmbH and Co KG

Austria

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Technische Universität Wien

Wien, Austria

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24