Användning av restprodukter från gjuterier som bäddmaterial vid avfallsförbränning
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att undersöka om biprodukter från gjuterier kan användas som bäddmaterial i fluidiserade bäddar i avfallsförbränningsanläggningar. Eftersom biprodukterna innehåller järn är det möjligt att de har syrebärande egenskaper. Bäddmaterial med syrebärande egenskaper har i tidigare studier visat sig positiv påverkan förbränningen, genom minskade emissioner av kolmonoxid och kväveoxider. Projektet har potential att leda till minskade materialströmmar som läggs på deponi samt minskat uttag av jungfrulig råvara.

Deltagare

Henrik Leion (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15