Förbränning av biomassa med Oxygen Carrier Aided Combustion (OCAC)
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Magnus Rydén (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-04553
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Chalmers kraftcentral

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-03