Magnus Rydén

Biträdande professor vid Energiteknik

Magnus huvudsakliga forskningsområde är kemcyklisk förbränning, vilket är en nytänkande teknik för utnyttjande av bränslen som bygger på oxidering av bränslen med syre från fasta syrebärarmaterial, istället för med syre från luften. Denna teknik har många fördelar jämfört med konventionell förbränning. Termisk bildning av kväveoxider elimineras helt. Den viktigaste fördelen är dock att rökgaserna inte blandas ut med kväve från luften. Istället erhåller man en ström av ren koldioxid, vilken om den förs till ett geologiskt lager kan hindras från att nå atmosfären. På detta sätt kan kemcyklisk förbränning eliminera också utsläpp av koldioxid, vilket är den viktigaste klimatpåverkande växthusgasen.

Hans andra forskningsområden inkluderar nydanande tekniker för omvandlin av bränslen till vätgas, vilket är en kolfri energibärare som kan användas i fordon, kraftverk eller industri, samt även förbränning och gasifiering av biomassa i fluidiserad bädd.

Magnus är lärare och examinator för kursen Termodynamik med energiteknik (mtf042), vilket är en obligatorisk kurs inom maskinteknikprogrammet på Chalmers.

Källa: chalmers.se
Image of Magnus Rydén

Visar 111 publikationer

2022

Fate of trace elements in Oxygen Carrier Aided Combustion (OCAC) of municipal solid waste

Ivana Stanicic, R. Backman, Yu Cao et al
Fuel. Vol. 311
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Chemical-Looping Combustion in Packed-Fluidized Bed Reactor – Fundamental Modeling and Batch Experiments with Random Metal Packings

Nasrin Nemati, Yukari Tsuji, Tobias Mattisson et al
Energy & Fuels
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Development and Comparison of Thermodynamic Equilibrium and Kinetic Approaches for Biomass Pyrolysis Modeling

Sahar Safarianbana, Magnus Rydén, Mathias Janssen
Energies. Vol. 15 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Oxygen Carrier Aided Combustion in Fluidized Bed Boilers in Sweden - Review and Future Outlook with Respect to Affordable Bed Materials

Felicia Eliasson Störner, Fredrik Lind, Magnus Rydén
Applied Sciences (Switzerland). Vol. 11 (17)
Reviewartikel
2021

Measurement of bed-to-tube surface heat transfer coefficient to a vertically immersed u-tube in bubbling loop seal of a CFB boiler

Viktor Stenberg, Fredrik Lind, Magnus Rydén
Powder Technology. Vol. 381, p. 652-664
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Experimental Investigation of Oxygen Carrier Aided Combustion (OCAC) with Methane and PSA Off-Gas

Viktor Stenberg, Magnus Rydén, Tobias Mattisson et al
Applied Sciences. Vol. 11 (1), p. 1-25
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Chemical-looping combustion in packed-fluidized beds: Experiments with random packings in bubbling bed

Nasrin Nemati, Magnus Rydén
Fuel Processing Technology. Vol. 222
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Oxygen carrier aided combustion (OCAC) of two waste fuels - Experimental and theoretical study of the interaction between ilmenite and zinc, copper and lead

Ivana Stanicic, Tobias Mattisson, R. Backman et al
Biomass and Bioenergy. Vol. 148
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Techno-economic analysis of processes with integration of fluidized bed heat exchangers for H2 production – Part 2: Chemical-looping combustion

Viktor Stenberg, Vincenzo Spallina, Tobias Mattisson et al
International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 46 (50), p. 25355-25375
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Experimental Investigation of the Effect of Random Packings on Heat Transfer and Particle Segregation in Packed-Fluidized Bed

Nasrin Nemati, Pontus Andersson, Viktor Stenberg et al
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 60 (28), p. 10365-10375
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Potassium Ash Interactions with Oxygen Carriers Steel Converter Slag and Iron Mill Scale in Chemical-Looping Combustion of Biomass - Experimental Evaluation Using Model Compounds

Felicia Eliasson Störner, Fredrik Hildor, Henrik Leion et al
Energy & Fuels. Vol. 34 (2), p. 2304-2314
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Techno-economic analysis of H2 production processes using fluidized bed heat exchangers with steam reforming – Part 1: Oxygen carrier aided combustion

Viktor Stenberg, Vincenzo Spallina, Tobias Mattisson et al
International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 45 (11), p. 6059-6081
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Avoiding CO2 capture effort and cost for negative CO2 emissions using industrial waste in chemical-looping combustion/gasification of biomass

Patrick Moldenhauer, Carl Johan Linderholm, Magnus Rydén et al
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. Vol. 25 (1), p. 1-24
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Increasing gas-solids mass transfer in fluidized beds by application of confined fluidization-A feasibility study

Jesper Aronsson, David Pallarès, Magnus Rydén et al
Applied Sciences (Switzerland). Vol. 9 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Robust decision making analysis of BECCS (bio-CLC) in a district heating and cooling grid

Tomi J. Lindroos, Magnus Rydén, O. Langørgen et al
Sustainable Energy Technologies and Assessments. Vol. 34, p. 157-172
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Steel converter slag as an oxygen carrier in a 12 MWth CFB boiler – Ash interaction and material evolution

Fredrik Hildor, Tobias Mattisson, Henrik Leion et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 88, p. 321-331
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

11,000 h of chemical-looping combustion operation—Where are we and where do we want to go?

Anders Lyngfelt, Anders Brink, O. Langørgen et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 88, p. 38-56
Reviewartikel
2019

Improved Gas-Solids Mass Transfer in Fluidized Beds: Confined Fluidization in Chemical-Looping Combustion

Jesper Aronsson, Ewa Krymarys, Viktor Stenberg et al
Energy & Fuels. Vol. 33 (5), p. 4442-4453
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Evaluation of bed-to-tube surface heat transfer coefficient for a horizontal tube in bubbling fluidized bed at high temperature

Viktor Stenberg, Viktor Sköldberg, Lovisa Öhrby et al
Powder Technology. Vol. 352, p. 488-500
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Exploring novel hydrogen production processes by integration of steam methane reforming with chemical-looping combustion (CLC-SMR) and oxygen carrier aided combustion (OCAC-SMR)

Viktor Stenberg, Magnus Rydén, Tobias Mattisson et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 74, p. 28-39
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Biomass ash interactions with a manganese ore used as oxygen-carrying bed material in a 12 MWth CFB boiler

Malin Hanning, Angelica Gyllén, Fredrik Lind et al
Biomass and Bioenergy. Vol. 119, p. 179-190
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Experimental investigation of chemical-looping combustion and chemical-looping gasification of biomass-based fuels using steel converter slag as oxygen carrier

Patrick Moldenhauer, Carl Johan Linderholm, Magnus Rydén et al
Proceedings of the International Conference on Negative CO2 Emissions
Paper i proceeding
2018

Oxygen Carrier Aided Combustion (OCAC) of Wood Chips in a 12 MWth Circulating Fluidized Bed Boiler Using Steel Converter Slag as Bed Material

Magnus Rydén, Malin Hanning, Fredrik Lind
Applied Sciences (Switzerland). Vol. 8 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Chemical-looping technologies using circulating fluidized bed systems: Status of development

Tobias Mattisson, Martin Keller, Carl Johan Linderholm et al
Fuel Processing Technology. Vol. 172, p. 1-12
Reviewartikel
2017

Chemical-Looping Technologies using Circulating Fluidized Bed Systems: Status of Development

Tobias Mattisson, Martin Keller, Carl Johan Linderholm et al
12th International Conference on Fluidized Bed Technology, CFB 2017, p. 11-22
Paper i proceeding
2017

Chemical-looping combustion of biomass in a 100 kW pilot

Carl Johan Linderholm, Anders Lyngfelt, Magnus Rydén et al
European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Vol. 2017 (25thEUBCE), p. 412-415
Paper i proceeding
2017

Chemical-looping combustion with heavy liquid fuels in a 10 kW pilot plant

Patrick Moldenhauer, Magnus Rydén, Tobias Mattisson et al
Fuel Processing Technology. Vol. 156, p. 124-137
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Negative CO2 Emissions with Chemical-Looping Combustion of Biomass - A Nordic Energy Research Flagship Project

Magnus Rydén, Anders Lyngfelt, O. Langørgen et al
Energy Procedia: 13th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, GHGT 2016; Lausanne; Switzerland; 14 November 2016 through 18 November 2016. Vol. 114, p. 6074-6082
Paper i proceeding
2017

Experience of more than 1000 h of operation with oxygen carriers and solid biomass at large scale

Teresa Berdugo Vilches, Fredrik Lind, Magnus Rydén et al
Applied Energy. Vol. 190, p. 1174-1183
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Chemical-Looping Combustion of Solid Fuels – What is Needed to Reach Full-Scale?,

Anders Lyngfelt, Tobias Mattisson, Magnus Rydén et al
4th International Conference on Chemical Looping, September 26-28, Nanjing, China
Övrigt konferensbidrag
2016

Performance of Combined Manganese−Silicon Oxygen Carriers and Effects of Including Titanium

Malin Hanning, Volkmar Frick, Tobias Mattisson et al
Energy & Fuels. Vol. 30 (2), p. 1171-1182
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Oxygen Carrier Aided Combustion (OCAC) of Wood Chips in a Semi-Commercial Circulating Fluidized Bed Boiler Using Manganese Ore as Bed Material

Magnus Rydén, Malin Hanning, Angelica Corcoran et al
Applied Sciences (Switzerland). Vol. 6 (11), p. 1-19
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Experimental investigation of binary and ternary combined manganese oxides for chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU)

Tobias Mattisson, Dazheng Jing, Anders Lyngfelt et al
Fuel. Vol. 164, p. 228-236
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Investigation of Cu-Fe and Mn-Ni oxides as oxygen carriers for chemical-looping combustion

Volkmar Frick, Magnus Rydén, Henrik Leion
Fuel Processing Technology. Vol. 150, p. 30-40
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Investigation of a calcium manganite as oxygen carrier during 99 h of operation of chemical-looping combustion in a 10 kWth reactor unit

Peter Hallberg, Malin Hanning, Magnus Rydén et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 53, p. 222-229
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Chemical-looping combustion using combined iron/manganese/silicon oxygen carriers

Malin Hanning, Magnus Rydén, Anders Lyngfelt et al
Applied Energy. Vol. 157, p. 330-337
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Screening of Combined Mn-Fe-Si Oxygen Carriers for Chemical Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Mehdi Arjmand, Volkmar Frick, Magnus Rydén et al
Energy & Fuels. Vol. 29 (3), p. 1868-1880
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Comprehensive study of Mn–Fe–Al oxygen-carriers for chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU)

Golnar Azimi, Tobias Mattisson, Henrik Leion et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 34, p. 12-24
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Screening of different manganese ores for chemical-looping combustion (CLC) and chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU)

Sebastian Sundqvist, Mehdi Arjmand, Tobias Mattisson et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 43, p. 179-188
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Screening of supported and unsupported Mn-Si oxygen carriers for CLOU (chemical-looping with oxygen uncoupling)

Volkmar Frick, Magnus Rydén, Henrik Leion et al
Energy. Vol. 93, p. 544-554
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Chemical looping combustion of liquid fuels

Magnus Rydén
Calcium and Chemical Looping Technology for Power Generation and Carbon Dioxide (CO2) Capture, p. 287-298
Kapitel i bok
2015

Improved Performance in Fluidised Bed Combustion by the Use of Manganese Ore as Active Bed Material

Malin Hanning, Magnus Rydén, Fredrik Lind
22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion, 14-17 June 2015, Turku
Paper i proceeding
2014

Combined Oxides of Iron, Manganese and Silica as Oxygen Carriers for Chemical-Looping Combustion

Malin Hanning, Peter Hallberg, Magnus Rydén et al
Fuel Processing Technology. Vol. 124 (August 2014), p. 87-96
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

CaMnO3-δ Made from Low Cost Material Examined as Oxygen Carrier in Chemical-looping Combustion

Peter Hallberg, Magnus Rydén, Tobias Mattisson et al
Energy Procedia: 12th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, Austin, October 2014. Vol. 63, p. 80-86
Paper i proceeding
2014

Operation with Combined Oxides of Manganese and Silica as Oxygen Carriers in a 300 Wth Chemical-looping Combustion Unit

Malin Hanning, Magnus Rydén, Tobias Mattisson et al
Energy Procedia: 12th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, GHGT 2014; University of Texas at AustinAustin; United States; 5 October 2014 through 9 October 2014. Vol. 63, p. 131-139
Paper i proceeding
2014

The use of ilmenite as oxygen carrier with kerosene in a 300W CLC laboratory reactor with continuous circulation

Patrick Moldenhauer, Magnus Rydén, Tobias Mattisson et al
Applied Energy. Vol. 113, p. 1846-1854
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Attrition of oxygen carrier particles in fluidized bed – basic theory and screening measurements with a customized jet cup test rig

Magnus Rydén, Patrick Moldenhauer, Tobias Mattisson et al
Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Looping, Gothenburg, Sweden, September 9-11, 2014
Övrigt konferensbidrag
2014

Investigation of manganese-iron oxide materials based on manganese ores as oxygen carrier in chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU)

Nasim Mohammad Pour, Golnar Azimi, Henrik Leion et al
Energy Technology. Vol. 2 (5), p. 469-479
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

(Fe1-xMnx)TiyO3 based oxygen carriers for chemical-looping combustion and chemical-looping with oxygen uncoupling

Magnus Rydén, Malin Hanning, Dazheng Jing et al
Energy Procedia. Vol. 51, p. 85-98
Paper i proceeding
2014

Examination of oxygen uncoupling behaviour and reactivity towards methane for manganese silicate oxygen carriers in chemical-looping combustion

Dazheng Jing, Mehdi Arjmand, Tobias Mattisson et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 29, p. 70-81
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Screening of different manganese ores for chemical-looping combustion (CLC) and chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU)

Sebastian Sundqvist, Mehdi Arjmand, Tobias Mattisson et al
11th International Conference on Fluidized Bed Technology, CFB 2014; Beijing; China; 14 May 2014 through 17 May 2014, p. 893-898
Paper i proceeding
2014

Chemical-Looping Combustion with Fuel Oil in a 10 kW Pilot Plant

Patrick Moldenhauer, Magnus Rydén, Tobias Mattisson et al
Energy & Fuels. Vol. 28 (9), p. 5978-5987
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Experimental investigation of CaMnO3-δ based oxygen carriers used in continuous Chemical-Looping Combustion

Peter Hallberg, Malin Hanning, Dazheng Jing et al
International Journal of Chemical Engineering. Vol. 2014 (412517)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

CaZrO3 and SrZrO3-based CuO Oxygen Carriers for Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Mehdi Arjmand, Abdul-Majeed Azad, Henrik Leion et al
Energy Procedia. Vol. 51, p. 75-84
Paper i proceeding
2014

CuO-Based Oxygen-Carrier Particles for Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling - Experiments in Batch Reactor and in Continuous Operation

Magnus Rydén, Dazheng Jing, Malin Hanning et al
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 53 (15), p. 6255-6267
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Production and examination of oxygen-carrier materials based on manganese ores and Ca(OH)2 in chemical looping with oxygen uncoupling

Nasim Mohammad Pour, Golnar Azimi, Henrik Leion et al
AICHE Journal. Vol. 60 (2), p. 645-656
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Sulfur Tolerance of CaxMn1–yMyO3−δ (M = Mg, Ti) Perovskite-Type Oxygen Carriers in Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Mehdi Arjmand, Roeland F. Kooiman, Magnus Rydén et al
Energy & Fuels. Vol. 28 (2), p. 1312-1324
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Measuring attrition resistance of oxygen carrier particles for chemical looping combustion with a customized jet cup

Magnus Rydén, Patrick Moldenhauer, Simon Lindqvist et al
Powder Technology. Vol. 256, p. 75-86
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Combined oxides as oxygen-carrier material for chemical-looping with oxygen uncoupling

Magnus Rydén, Henrik Leion, Tobias Mattisson et al
Applied Energy. Vol. 113, p. 1924-1932
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Sulfur Tolerance and Rate of Oxygen Release of Combined Mn-Si Oxygen Carriers in Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Mehdi Arjmand, Magnus Rydén, Henrik Leion et al
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 53 (50), p. 19488-19497
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Chemical-Looping Using Combined Iron/Manganese/Silica Oxygen Carriers

Malin Hanning, Magnus Rydén, Anders Lyngfelt et al
3rd International Conference on Chemical Looping, 9-11 September 2014, Göteborg
Övrigt konferensbidrag
2014

Mn–Fe Oxides with Support of MgAl2O4, CeO2, ZrO2 and Y2O3–ZrO2 for Chemical-Looping Combustion and Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling

Golnar Azimi, Henrik Leion, Tobias Mattisson et al
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 53 (25), p. 10358-10365
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Innovative Oxygen Carrier Materials for Chemical-Looping Combustion

Dazheng Jing, Tobias Mattisson, Magnus Rydén et al
Energy Procedia. Vol. 37 (2013), p. 645-653
Paper i proceeding
2013

CaxLa1−xMn1−yMyO3−δ (M = Mg, Ti, Fe or Cu) as Oxygen Carriers for Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Mehdi Arjmand, Ali Hedayati, Abdul-Majeed Azad et al
Energy & Fuels. Vol. 27 (8), p. 4097-4107
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Iron-manganese oxide supported on MgAl2O4 and ZrO2 as oxygen carrier for Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling

Golnar Azimi, Dazheng Jing, Henrik Leion et al
The 38th International Technical Conference on Clean Coal and fuel Systems, Clearwater Florida, USA, 2nd-6th June 2013
Övrigt konferensbidrag
2013

Examining the Cu-Mn-O Spinel System as an Oxygen Carrier in Chemical Looping Combustion

Abdul-Majeed Azad, Ali Hedayati, Magnus Rydén et al
Energy Technology. Vol. 1 (1), p. 59-69
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

CaMn0.875Ti0.125O3-δ as oxygen carrier in Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU) - solid fuel testing and sulphur interaction

Sebastian Sundqvist, Henrik Leion, Magnus Rydén et al
Energy Technology. Vol. 1 (5-6), p. 338-344
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Cu/Mn oxides as oxygen carrier in chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU)

Nasim Mohammad Pour, Henrik Leion, Magnus Rydén et al
38th International Technical Conference on Clean Coal & Fuel Systems
Övrigt konferensbidrag
2013

(MnzFe1—z)yOx combined oxides as oxygen carrier for chemical-looping with oxygen uncoupling

Golnar Azimi, Magnus Rydén, Henrik Leion et al
AICHE Journal. Vol. 59 (2), p. 582-588
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Chemical-Looping Combustion with Liquid Fuels

Magnus Rydén, Patrick Moldenhauer, Tobias Mattisson et al
Energy Procedia. Vol. 37, p. 654-661
Paper i proceeding
2013

Examination of Perovskite Structure CaMnO 3-δ with MgO Addition as Oxygen Carrier for Chemical Looping with Oxygen Uncoupling Using Methane and Syngas

Dazheng Jing, Tobias Mattisson, Henrik Leion et al
International Journal of Chemical Engineering. Vol. 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Combined Cu/Mn Oxides as an Oxygen Carrier in Chemical Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Nasim Mohammad Pour, Henrik Leion, Magnus Rydén et al
Energy & Fuels. Vol. 27 (10), p. 6031-6039
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Investigation of Different Mn–Fe Oxides as Oxygen Carrier for Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU)

Golnar Azimi, Henrik Leion, Magnus Rydén et al
Energy & Fuels. Vol. 27 (1), p. 367-377
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

CaMn0.9Mg0.1O3-δ as Oxygen Carrier in a Gas-Fired 10 kWth Chemical-Looping Combustion Unit

Malin Hanning, Magnus Rydén, Cristina Dueso et al
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 52 (21), p. 6923-6932
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

The use of ilmenite as oxygen carrier with kerosene in a 300W CLC laboratory reactor with continuous circulation

Patrick Moldenhauer, Magnus Rydén, Tobias Mattisson et al
Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Looping, Darmstadt, Germany, September 26-28, 2012
Övrigt konferensbidrag
2012

Using CaxLa1-xMn1-yM'yO 3-δ as oxygen carriers for chemical-looping combustion

Tobias Mattisson, A. Hedayati, Abdul-Majeed Azad et al
Conference Proceedings. 2012 AIChE Annual Meeting, AIChE 2012, Pittsburgh, 28 October - 2 November 2012
Paper i proceeding
2012

Continuous hydrogen production via the steam-iron reaction by chemical looping in a circulating fluidized-bed reactor

Magnus Rydén, Mehdi Arjmand
International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 37 (6), p. 4843-4854
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Solid fuel conversion of iron manganese oxide as oxygen carrier for chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU)

Golnar Azimi, Henrik Leion, Magnus Rydén et al
2nd International Conference on Chemical Looping, 26-28 September 2012, Darmstadt
Övrigt konferensbidrag
2012

Evaluation of Novel Ceria-Supported Metal Oxides As Oxygen Carriers for Chemical-Looping Combustion

Ali Hedayati, Abdul-Majeed Azad, Magnus Rydén et al
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 51 (39), p. 12796-12806
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

H2 production with CO2 capture by sorption enhanced chemical-looping reforming using NiO as oxygen carrier and CaO as CO2 sorbent

Magnus Rydén, Pedro Ramos
Fuel Processing Technology. Vol. 96, p. 27-36
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Chemical-Looping Combustion with Liquid Fuels

Patrick Moldenhauer, Magnus Rydén, Tobias Mattisson et al
11th International Conference on Greenhouse Gas Technologies GHGT-11, Kyoto, Japan, November 18-22, 2012
Poster (konferens)
2012

Oxygen carriers for chemical-looping combustion of solid fuels

Tobias Mattisson, Anders Lyngfelt, Henrik Leion et al
Conference Proceedings. 2012 AIChE Annual Meeting, AIChE 2012, Pittsburgh, 28 October - 2 November 2012
Paper i proceeding
2012

The use of ilmenite as oxygen carrier with kerosene in a 300W CLC laboratory reactor with continuous circulation

Patrick Moldenhauer, Magnus Rydén, Tobias Mattisson et al
Proceedings of the 2nd International Conference on Chemical Looping, Darmstadt, Germany, September 26-28, 2012
Poster (konferens)
2012

Chemical-looping combustion and chemical-looping reforming of kerosene in a circulating fluidized-bed 300W laboratory reactor

Patrick Moldenhauer, Magnus Rydén, Tobias Mattisson et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 9, p. 1-9
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Release of gas phase O2 from ilmenite during chemical-looping combustion experiments

Magnus Rydén, Carl Johan Linderholm, Pontus Markström et al
Chemical Engineering and Technology. Vol. 35 (11), p. 1968-1972
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Chemical-looping combustion and chemical-looping with oxygen uncoupling of kerosene with Mn- and Cu-based oxygen carriers in a circulating fluidized-bed 300 W laboratory reactor

Patrick Moldenhauer, Magnus Rydén, Tobias Mattisson et al
Fuel Processing Technology. Vol. 104, p. 378-389
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Combined oxides as oxygen carrier material for chemical-looping combustion with oxygen uncoupling

Magnus Rydén, Henrik Leion, Tobias Mattisson et al
2nd International Conference on Chemical Looping, Darmstadt, Germany, September 2012.
Övrigt konferensbidrag
2012

Testing of minerals and industrial by-products as oxygen carriers for chemical-looping combustion in a circulating fluidized-bed 300W laboratory reactor

Patrick Moldenhauer, Magnus Rydén, Anders Lyngfelt
Fuel. Vol. 93, p. 351-363
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Combined manganese/iron oxides as oxygen carrier for chemical looping combustion with oxygen uncoupling (CLOU) in a circulating fluidized bed reactor system

Magnus Rydén, Anders Lyngfelt, Tobias Mattisson
Energy Procedia. 10th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies; Amsterdam; 19-23 September 2010. Vol. 4, p. 341-348
Paper i proceeding
2011

Investigation on ceria- and doped ceria-supported oxygen carriers for CLC applications

Henrik Leion, Ali Hedayati, Abdul-Majeed Azad et al
Technical Workshop at the 3rd Meeting of the IEA-GHG Network on High Temperature Solids Looping Cycles
Övrigt konferensbidrag
2011

CaMn0.875Ti0.125O3 as oxygen carrier for chemical-looping combustion with oxygen uncoupling (CLOU) – experiments in a continuously operating fluidized bed reactor system

Magnus Rydén, Anders Lyngfelt, Tobias Mattisson
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 5 (2), p. 356-366
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

H2 production utilizing chemical looping for CO2 capture

Magnus Rydén, Anders Lyngfelt, Tobias Mattisson
Proceedings of 1st International Conference on Chemical Looping: An Alternative Concept for Efficient and Clean Use of Fossil Resources, Lyon, France, 17-19 March 2010.
Övrigt konferensbidrag
2010

Ilmenite with addition of NiO as oxygen carrier for chemical-looping combustion

Magnus Rydén, Marcus Johansson, Erik Cleverstam et al
Fuel. Vol. 89 (11), p. 3523-3533
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Oxygen Carriers for Chemcial-Looping Combustion

Magnus Rydén, Tobias Mattisson, Anders Lyngfelt
5th Forum on New Materials, Montecatini Terme, Italy, June 15, 2010.
Övrigt konferensbidrag
2010

Fe2O3 on Ce-, Ca- or Mg-stabilized ZrO2 as oxygen carrier for chemical-looping combustion using NiO as additive

Magnus Rydén, Marcus Johansson, Erik Cleverstam et al
AICHE Journal. Vol. 56 (8), p. 2211-2220
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Waste products from the steel industry with NiO as additive as oxygen carrier for chemical-looping combustion

Magnus Rydén, Erik Cleverstam, Anders Lyngfelt et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 3 (6), p. 693-703
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

NiO supported on Mg-ZrO2 as oxygen carrier for chemical-looping combustion and chemical-looping reforming

Magnus Rydén, Marcus Johansson, Anders Lyngfelt et al
Energy and Environmental Sciences. Vol. 2 (9), p. 970-981
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Developing chemical-looping steam reforming and chemical-looping autothermal reforming

Magnus Rydén, Anders Lyngfelt, Alexander Shulman et al
Carbon Dioxide Capture for Storage in Deep Geologic Formations - Results from the CO2 Capture Project, Volume 3: Advances in CO2 Capture and Storage Technology (2004-2009), p. 181-200
Kapitel i bok
2008

Chemical-Looping Combustion and Chemical-Looping Reforming in a Circulating Fluidized-Bed Reactor Using Ni-Based Oxygen Carriers

Magnus Rydén, Anders Lyngfelt, Tobias Mattisson
Energy & Fuels. Vol. 22 (4), p. 2585-2597
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Novel oxygen-carrier materials for chemical-looping combustion and chemical-looping reforming; LaxSr1─xFeyCo1─yO3─δ perovskites and mixed-metal oxides of NiO, Fe2O3 and Mn3O4

Magnus Rydén, Anders Lyngfelt, Tobias Mattisson et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 2 (1), p. 21-36
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Carbon Capture via Chemical-Looping Combustion and Reforming

Marcus Johansson, Tobias Mattisson, Magnus Rydén et al
International Seminar on Carbon Sequestration and Climate Change, Rio de Janeiro, Brazil, 24-27 Oct, 2006
Övrigt konferensbidrag
2006

Using steam reforming to produce hydrogen with carbon dioxide capture by chemical-looping combustion

Magnus Rydén, Anders Lyngfelt
International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 31 (10), p. 1271-1283
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Two novel approaches for hydrogen production; chemical-looping reforming and steam reforming with carbon dioxide capture by chemical-looping combustion

Magnus Rydén, Anders Lyngfelt, Tobias Mattisson
Proceedings of the 16th World Hydrogen Energy Conference, Lyon, France, June 2006.
Övrigt konferensbidrag
2006

Production of H2 and synthesis gas by chemical-looping reforming

Magnus Rydén, Anders Lyngfelt, Tobias Mattisson
Proceedings of the the 8th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, Trondheim, Norway, June 2006.
Övrigt konferensbidrag
2006

Synthesis gas generation by chemical-looping reforming in a continuously operating laboratory reactor

Magnus Rydén, Anders Lyngfelt, Tobias Mattisson
Fuel. Vol. 85 (12-13), p. 1631-1641
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Chemical-looping combustion in a 300 W continuously operating reactor system using a manganese-based oxygen carrier

Alberto Abad, Tobias Mattisson, Anders Lyngfelt et al
Fuel. Vol. 85 (9), p. 1174-1185
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Hydrogen production by reforming of natural gas with carbon dioxide capture by chemical-looping combustion

Magnus Rydén
Proceedings of the 4th Nordic Minisymposium on Carbon Dioxide Capture, Espoo, Finland, September 2005.
Övrigt konferensbidrag
2004

Hydrogen and power production with integrated carbon dioxide capture by chemical-looping reforming

Magnus Rydén, Anders Lyngfelt
7th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, Vancouver, Canada, 5-9 September 2004
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 7 forskningsprojekt

2020–

Carbon capture and storage (CCS), part 2

Tobias Mattisson Energiteknik
Henrik Leion Oorganisk miljökemi 2
Anders Lyngfelt Energiteknik
Magnus Rydén Energiteknik
Carl Johan Linderholm Energiteknik
Chalmers

2019–2023

Tillämpning av packad-fluidiserad bädd för energiomvandling

Magnus Rydén Energiteknik
Energimyndigheten

2018–2021

Förbränning av biomassa med Oxygen Carrier Aided Combustion (OCAC)

Magnus Rydén Energiteknik
Vetenskapsrådet (VR)

2017–2017

Försökskampanj med LD-slagg på Chalmers kraftcentral

Magnus Rydén Energiteknik
SSAB AB

2015–2019

Negative CO2 emissions in the Nordic energy systems

Anders Lyngfelt Energiteknik
Carl Johan Linderholm Energiteknik
Magnus Rydén Energiteknik
Ulf Stenman Energiteknik
Klas Andersson Energiteknik
Nordic Energy Research (NER)

Det kan finnas fler projekt där Magnus Rydén medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.