Miljövänligare och effektivare förbränning i fluidbädd med manganmalm som bäddmaterial
Forskningsprojekt, 2014 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Magnus Rydén (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 38758-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Skapat

2015-03-13