Försökskampanj med LD-slagg på Chalmers kraftcentral
Forskningsprojekt , 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Magnus Rydén (kontakt)

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

SSAB AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Chalmers kraftcentral

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-12