Värme till endoterma industriprocesser genom ny effektiv förbränningsmetod i fluidbädd
Forskningsprojekt, 2016 – 2020

Projektet syftar till att utveckla och demonstrera en ny teknik för att alstra värme till processindustrin genom flamfri förbränning i en bubblande fluidiserad bädd i närvaro av aktivt syrebärande material. Projektet har ett stort nyhetsvärde och är generaliserbart för flera olika tillämpningar då det visar på en ny teknik för ångreformering, vilket är en vanlig industriell process.

Deltagare

Magnus Rydén (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Haldor Topsoe

Kongens Lyngby, Denmark

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P40559-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-30