Förbränningskemi för biomassa med syrebärarmaterial
Forskningsprojekt, 2017 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Anders Lyngfelt (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-06023
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24