Oxygen carriers as thermochemical storage materials
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrik Leion (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi

Finansiering

ÅForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-20