Kvarterets Konsumtion
Research Project, 2020

Projektet Kvarterets konsumtion 2030 går ut på att utforska lösningar som möjliggör mer hållbar konsumtion. Det är en del av Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030, vars mål är att minska de konsumtionsrelaterade växthusgasutsläppen med 30 procent till år 2030.

Vi har inlett samarbeten med tre orter inom regionen. De fungerar som pilotorter, där vi utvecklar och identifierar cirkulära lösningar som fokuserar på invånarnas sällanköpsvaror och beteenden. Målet är att visa på attraktiva och hållbara möjligheter för andra kommuner, orter eller kvarter att ta efter

Participants

Oskar Rexfelt (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Collaborations

University of Borås

Borås, Sweden

Funding

Region Västra Götaland

Project ID: .
Funding Chalmers participation during 2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2022-04-29