Kvarterets Konsumtion
Forskningsprojekt , 2020

Projektet Kvarterets konsumtion 2030 går ut på att utforska lösningar som möjliggör mer hållbar konsumtion. Det är en del av Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030, vars mål är att minska de konsumtionsrelaterade växthusgasutsläppen med 30 procent till år 2030.

Vi har inlett samarbeten med tre orter inom regionen. De fungerar som pilotorter, där vi utvecklar och identifierar cirkulära lösningar som fokuserar på invånarnas sällanköpsvaror och beteenden. Målet är att visa på attraktiva och hållbara möjligheter för andra kommuner, orter eller kvarter att ta efter

Deltagare

Oskar Rexfelt (kontakt)

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Högskolan i Borås

Borås, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: .
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-29