Kvarterets konsumtion 2030 - Framtidsscenarios och koncept för cirkulär konsumtion i Västra Götaland
Rapport, 2021

Författare

Peter Serrander

Högskolan i Borås

Oskar Rexfelt

Design & Human Factors

Anneli Selvefors

Tobias Jansson

Johanna Stål

Petra Pettersson

Högskolan i Borås

Kvarterets Konsumtion

Västra Götalandsregionen (.), 2020-02-01 -- 2020-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Produktion

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-29