Industriell konstruktion, upphandling och produktion av byggnadsverk och andra tekniska detaljer
Research Project, 2020 – 2025

En av våra stora utmaningar framåt i tiden är en brist på kompetens, både hos oss som beställare men också hos projektörer och entreprenörer. (Vill vi optimera något måste det ske på ett genomtänkt och systematiskt sätt.) Alternativ utformning: Vi vill därför optimera vårt arbetssätt nu och i framtiden, genom att systematisera och effektivisera hela kedjan för våra byggnadsverk, från projektering till drift och underhåll.
Norrbotniabanan första etapp mellan Umeå och Skellefteå omfattar 130 km ny järnväg och ungefär lika många broar som det finns km, d.v.s. 130 stycken, både för väg och järnväg. Ofta ingår mindre broar som en del i större entreprenader vilket innebär en utmaning att som beställare optimera konstruktionernas utformning avseende produktivitet, arbetsmiljö klimatpåverkan och livscykelkostnad. Resurser är idag begränsade både hos oss på Trafikverket och hos våra leverantörer. Genom att enbart tillämpa ett standardiserat tänkande kring projekteringen av våra konstruktioner effektiviserar vi processen för våra inblandade resurser, resurser som istället kan användas för att inom projekteringen optimera våra mer komplexa byggnadsverk.
Det låter relativt enkelt men för att kunna upprepa en framtagen metodik och arbetssätt nu och i framtida projekt måste en sådan följas upp och även analyseras av en extern oberoende part. Det är något som inte ryms inom ramen för projekt Norrbotniabanan. Projekt Norrbotniabanan slutar förhoppningsvis inte i Skellefteå utan kommer fortsätta hela vägen till Luleå. Vid ett positivt projekt resultat kommer därför framtida vinster för Norrbotnia, Stora Projekt och för branschen vara stora. Det finns därför ett behov av att ta in akademin som extern part att utifrån teorier stödja projektet i den här uppföljningen.

Participants

Rasmus Rempling (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Johan Lagerkvist

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Johan H Lagerkvist

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: 2020/65121
Funding Chalmers participation during 2020–2025

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2022-12-19