Utveckling av vätgasförstärkt värmningsteknik för roterugn-elektrifiering av svensk järnmalmsförädling
Research Project, 2022 – 2025

Projektet utvecklar vätgasförstärkt värmningsteknik för roterugnar för en elektrifierad förädling av järnmalm. Roterugnenstekniken är tekniskt mer utmanande och av en lägre teknikmognad än de ugnstekniker som utvecklats i samband med Hybrit-projekten. Roterugnen är dock central för järnmalmsförädling i Kiruna och Svappavaara, där huvuddelen av svensk järnmalm utvinns, och den enskilt största utsläppskällan hos LKAB. Det långsiktiga målet är att värmningen i roterugnen ska vara helt vätgasbaserad. För att snabbare kunna påbörja omställningen från fossilt kol till vätgas vill det
föreslagna projektet utveckla sameldningstekniker för fastbränsle och vätgas med mål att kunna implementeras så att 25% av kolanvändningen kan ersättas i roterugnsverken till 2030. För genomförandet av projektet och för att driva kunskapen inom vätgasförbränning vill projektet bedriva grundforskning inom
förbränningskemi, inklusive kväveoxidbildning, och strålningsegenskaper hos vätgas-fastbränsle flammor.

Participants

Fredrik Normann (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Collaborations

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2022-00196
Funding Chalmers participation during 2022–2025

LKAB

Project ID: Ordernr 8088686
Funding Chalmers participation during 2022–2025

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2022-12-09