Sendsmart
Research Project , 2012 – 2014

Målet med Sendsmart har varit att utveckla, testa och demonstrera innovativa tjänster och system med internationell framgång för hållbara godstransporter i storstadsområden inom Godsförsörjning, Bygg- och anläggningstransporter, samt Avfalls- och återvinningstransporter. Inom samtliga tre delprojekt har det gjorts dels utredningar kring lämpliga projekt, dels genomförts demonstrationsprojekt som fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Lindholmsleveransen har utvecklats och Stadsleveransen har startats upp, med resultat i förbättrad transporteffektivitet. För byggtransporter har köp- och säljtjänsten ´Massabyte´ testats och driftsatts. Alternativa transportsätt för massor med pråm har utretts och konstaterats effektivt. För avfallshantering är resultatet att fordonet ej är största ljudkällan utan kringutrustning, samt att chaufförers arbetssituation förbättras och att det finns potential i tidigarelagd avfallshantering

Participants

Dan Andersson (contact)

Associate Professor at Logistics & Transportation

Penny Bergman

Doktor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Applied Acoustics

Jens Forssén

Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Applied Acoustics

Patrik Höstmad

Associate Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Applied Acoustics

Collaborations

Älvstranden Utveckling

Göteborg, Sweden

Business Region Göteborg (BRG)

Göteborg, Sweden

City of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

DB Schenker Consulting

Gothenburg, Sweden

Fraktkedjan Väst

Mölnlycke, Sweden

Göteborgs lastbilscentral (GLC)

Hisings Backa, Sweden

Innerstaden Göteborg

Göteborg, Sweden

Lindholmen Science park, Closer

Göteborg, Sweden

Mistra Urban Futures

Gothenburg, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Renova

Göteborg, Sweden

Svevia

Göteborg, Sweden

Swedish Transport Administration

Borlänge, Sweden

Tyréns, Gothenburg

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2012–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

More information

Project Web Page at Chalmers

http://www.chalmers.se/sv/Projekt/Sidor/Se...

Latest update

2019-12-04