Sendsmart
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Målet med Sendsmart har varit att utveckla, testa och demonstrera innovativa tjänster och system med internationell framgång för hållbara godstransporter i storstadsområden inom Godsförsörjning, Bygg- och anläggningstransporter, samt Avfalls- och återvinningstransporter. Inom samtliga tre delprojekt har det gjorts dels utredningar kring lämpliga projekt, dels genomförts demonstrationsprojekt som fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Lindholmsleveransen har utvecklats och Stadsleveransen har startats upp, med resultat i förbättrad transporteffektivitet. För byggtransporter har köp- och säljtjänsten ´Massabyte´ testats och driftsatts. Alternativa transportsätt för massor med pråm har utretts och konstaterats effektivt. För avfallshantering är resultatet att fordonet ej är största ljudkällan utan kringutrustning, samt att chaufförers arbetssituation förbättras och att det finns potential i tidigarelagd avfallshantering

Deltagare

Dan Andersson (kontakt)

Docent vid Logistik och transport

Penny Bergman

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Jens Forssén

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Patrik Höstmad

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Samarbetspartners

Älvstranden Utveckling

Göteborg, Sweden

Business Region Göteborg (BRG)

Göteborg, Sweden

Fraktkedjan Väst

Mölnlycke, Sweden

Göteborgs lastbilscentral (GLC)

Hisings Backa, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Innerstaden Göteborg

Göteborg, Sweden

Lindholmen Science park, Closer

Göteborg, Sweden

Mistra Urban Futures

Gothenburg, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Renova

Göteborg, Sweden

Schenker Consulting AB

Gothenburg, Sweden

Svevia

Göteborg, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Tyréns, Göteborg

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/Projekt/Sidor/Se...

Senast uppdaterat

2019-12-04