Beslutstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten
Research Project , 2015

Syftet med projektet är att arbeta för god mikrobiologisk kvalitet i dricksvattnet genom att utveckla beslutsstöd för användning på vattenverk baserat på ett proaktivt koncept omfattande detektion, riskbedömning och riskhantering.

Participants

Mia Bondelind (contact)

Senior Lecturer at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Collaborations

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-00258
Funding Chalmers participation during 2015

More information

Latest update

2018-09-06