Beslutstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten
Forskningsprojekt , 2015

Syftet med projektet är att arbeta för god mikrobiologisk kvalitet i dricksvattnet genom att utveckla beslutsstöd för användning på vattenverk baserat på ett proaktivt koncept omfattande detektion, riskbedömning och riskhantering.

Deltagare

Mia Bondelind (kontakt)

Projektledare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06