The presence of TBT on ships and pleasure craft's hull
Research Project, 2016 – 2017

Den tennorganiska föreningen tributyltenn (TBT) är en biocid som användes frekvent i båtbottenfärger då den var extremt effektiv på att förhindra påväxt på båt- och fartygsskrov. Dessvärre gav användandet stora negativa effekter på havsmiljön då TBT har en lång halveringstid och är en av de mest giftiga substanserna människan släppt ut till vattenmiljön. Därför förbjöds TBT i båtbottenfärger för fritidsbåtar inom EU år 1989 och sedan 2008 råder ett totalförbud även på fartyg. Trots dessa förbud har studier visat att TBT fortfarande sprids vid underhållsarbete, så som vid blästring och högtryckstvätt av skrov. För att kunna påvisa om fartyg eller fritidsbåtar fortfarande har TBT på sina skrov krävs att färg skrapas av och kemiskt analyseras, en process som är både tidskrävande och kostsam. Projektets syfte är att ta fram en kostnadseffekiv metod för att med en handhållen XRF mäta förekomst av tenn i färg vilket är en indikation på att tennorganiska föreningar som TBT finns på skrovet.

Projektet syftar till att ta fram underlag till Transportstyrelsens arbete för att eliminera spridningen av TBT från fartyg och fritidsbåtar genom att:

  • Ta fram en applikation för att med XRF mäta förekomst av tenn i båtbottenfärger applicerade på stålskrov (fartyg)
  • Analysera förekomst och koncentration av tenn i båtbottenfärg på fartygsskrov
  • Ta fram underlag till myndigheter om förekomst och koncentrationer av tenn på fartyg och fritidsbåtars skrov

Participants

Erik Ytreberg (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Maria Lagerström

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Daniel Yngsell

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Collaborations

Stockholm University

Stockholm, Sweden

Funding

Swedish Transport Agency

Project ID: TSA 2016-98
Funding Chalmers participation during 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-11-08