Molekylär profilering inom Central Swedish Cohorts & Biobank: en väg till precisionsmedicin för ett hälsosamt åldrande
Research Project, 2017 – 2024

Description missing.

Participants

Rikard Landberg (contact)

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Collaborations

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Uppsala University

Uppsala, Sweden

Funding

Swedish Research Council (VR)

Project ID: 2017-06100
Funding Chalmers participation during 2017–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2018-06-05