Molekylär profilering inom Central Swedish Cohorts & Biobank: en väg till precisionsmedicin för ett hälsosamt åldrande
Forskningsprojekt , 2017 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-05