Managning strategic change in public facilties management organizations
Research Project , 2019 – 2020

Ett stort antal fastigheter i behov av förnyelse tillsammans med ambitiösa energi- och klimatmål har tvingat kommunala fastighetsförvaltare att omvärdera sina befintliga verksamheter. Utmaningen handlar inte främst om bristande vilja eller attityd hos dessa, utan om en organisatorisk och institutionell tröghet som hindrar goda idéer från att få fäste och realiseras. Detta projekt syftar till att utreda var och varför denna tröghet uppstår, samt vilka åtgärder som behövs. Genom studier av fastighetsförvaltningspraktik är målet att skapa en djupare förståelse för de förändringsprocesser som följer av energi- och klimatmålen. Med practice theory som teoretiskt angreppssätt studeras de nyckelaktörer som driver förändringsprocesser samt deras samspel med andra aktörer. Förändringsarbete i 2-4 kommunala organisationer studeras, där djupintervjuer kombineras med observationer. För att skapa dialog med fler aktörer planeras workshops för att jämföra resultaten i olika kontext.

Participants

Pernilla Gluch (contact)

Head of Division at Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Sara Brorström

at Unknown organization

Martin Löwstedt

Associate Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Ingrid Svensson

Project assistent at Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Collaborations

Centre for Management of the Built Environment (CMB)

Gothenburg, Sweden

Funding

Centre for Management of the Built Environment (CMB)

Project ID: 126
Funding Chalmers participation during 2019–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2020-08-19